Хрватска

Хрватска

Kомпанија на Алкалоид АД Скопје во Загреб, Хрватска, којашто се занимава со маркетинг и со продажба на производите на Алкалоид АД Скопје, како и со вршење големопродажба кон локалните дистрибутери во Хрватска.

КОНТАKТ

Телефон: + 385 16 311 920
Факс: + 385 16 311 922
e-mail: goran.kadiev@alkaloid.hr
Лице за контакт: Горан Кадиев

АДРЕСА

Alkaloid d.o.o.
Ul. Grada Vukovara 226f
10000 Zagreb, Croatia