AlkaSpeakUp

ALKASPEAKUP

Ве охрабруваме, без разлика дали работите во „Алкалоид“ или не, да пријавите несоодветно однесување, можно прекршување на Кодот за етичко и деловно однесување, прекршување на политиките и на процедурите на „Алкалоид“, како и сите сомнежи за непочитување на законските прописи. Доколку сте дел од „Алкалоид“, размислете да поразговарате со својот линиски менаџер, со втората линија менаџемент, каде што е применливо, како и со офицерот за корпоративна усогласеност. Доколку не можете или не се чувствувате пријатно да разговарате за проблемот интерно во рамките на компанијата, може да пријавите тука. При пријавувањето наведете што е можно повеќе детали. Иако постои опција за задржување на анонимноста, ве охрабруваме да се идентификувате и да се вклучите во процесот, односно да ја поддржите истрагата на „Алкалоид“ за вашата пријава.

На следниот линк можете да пристапите до AlkaSpeakUp порталот:

AlkaSpeakUp