Дезинфекциски средства

Дезинфекциски средства


Dezintal влажни марамчиња

Новите влажни марамчиња Dezintal за дезинфекција на површини убиваат 99,9 % од тестираните вируси, фунги и бактерии и докажано се ефикасни против SARS-CoV-2 (COVID 19).

ALKASEPT 1 l/ 10 l

Течен концентрат за чистење и за дезинфекција.
100 ml раствор содржи 20,0 g цетримид.
Помошни состојки: етанол 96%, мирисна компонента и боја.

BACTOSAL 10 l

Течен концентрат за чистење и за дезинфекција.
Активна компонента: натриум хипохлорит (30 - 35 g/l активен хлор).

DEZINTAL 0,2% 950ml

Раствор за чистење и за дезинфекција 100 ml раствор содржи 0,2 g бензалкониум хлорид

DEZINTAL 0,2% 1 l

Раствор за чистење и за дезинфекција 100 ml раствор содржи 0,2 g бензалкониум хлорид

DEZINTAL 5%

Течен концентрат за чистење и за дезинфекција.
100 ml раствор содржи 5,0 g бензалкониум хлорид.
Помошни состојки: етанол 96%, мирисна компонента.

ECOSAL 10% 1 l/ 10 l

Течен концентрат за чистење и за дезинфекција.
100 ml раствор содржи 10,0 g бензалкониум хлорид

НАТРИУМ ХИПОХЛОРИТ 10 l

Средство за дезинфекција и за белење
Активна компонента: натриум хипохлорит (50 g/l активен хлор).

НАТРИУМ ХИПОХЛОРИТ 10 l

Средство за дезинфекција и за белење. Активна компонента: натриум хипохлорит (100 g/l активен хлор).

Асортиманот, освен наведениот, е флексибилен и релативно бргу може да се развиваат нови производи.