Фармација

Фармација

Луѓето градат високо за да гледаат подалеку.
Луѓето градат заедно за да бидат поблиску.
Луѓето градат цврсто за да се чувствуваат посигурно.
Ние градиме за луѓето да имаат подобро здравје затоа што...

Здравјето е пред сè!