Фармација

Фармација

Луѓето градат високо - за да гледаат подалеку
Луѓето градат заедно - за да бидат поблиску
Луѓето градат цврсто - за да се чувствуваат посигурно
Ние градиме за луѓето да имаат Подобро здравје затоа што ...
Здравјето е пред сè!