Gloss течен штирак 500ml

Gloss течен штирак
500 ml

Gloss течен штиракОвозможува ефикасно штиркање и нежен мирис на алиштата. Тие лесно се пеглаат, а ефектот од штиркањето се задржува до следното перење.