Хрватска

Хрватска

Kомпанија на Алкалоид АД Скопје во Загреб, Хрватска, којашто се занимава со маркетинг и со продажба на производите на Алкалоид АД Скопје, како и со вршење големопродажба кон локалните дистрибутери во Хрватска.

КОНТАKТ

Телефон: + 385 16 311 920
Факс: + 385 16 311 922
e-mail: alkaloid@alkaloid.hr
Лице за контакт: Mилосав Попоски

АДРЕСА

Alkaloid d.o.o.
Slavonska avenija 6 A 
10000 Zagreb, Croatia