Интервјуа со Генералниот директор/Претседател на управниот одбор на Алкалоид АД Скопје