Контактирајте не

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Никола Ефтимов – Менаџер за Човечки ресурси
Телефон: +389(0) 2 3104-044
Факс: +389(0) 2 3171-644
E-mail: neftimov@alkaloid.com.mk

Нина Јаниќевиќ – Соработник за Човечки ресурси
Телефон: +389(0) 2 3104-162
Факс: +389(0) 2 3171-644
E-mail: njanicevic@alkaloid.com.mk

Дарко Марчевски – Соработник за Човечки ресурси
Телефон: +389(0) 2 3104-162
Факс: +389(0) 2 3171-644
E-mail: dmarchevski@alkaloid.com.mk

Марина Вучковска – Соработник за Човечки ресурси
Телефон: +389(0) 2 3104-122
Факс: +389(0) 2 3171-644
E-mail: mvuckovska@alkaloid.com.mk

Сандра Бошначки – Соработник за Човечки ресурси
Телефон: +389(0) 2 3104-122
Факс: +389(0) 2 3171-644
E-mail: sboshnachki@alkaloid.com.mk