Контактирајте нѐ

Контактирајте не

ПЦ ХЕМИЈА, КОЗМЕТИКА & БИЛКА

Никола Мизо
Директор
Телефон: + 389 2 310 40 02
Факс: + 389 2 310 40 27
e-mail: nmizo@alkaloid.com.mk

Продажби производи за широка потрошувачка домашен пазар

Никола Ристов
Телефон:  + 389 2 310 40 42
Факс: + 389 2 317 55 31
e-mail: nristov@alkaloid.com.mk 

Продажби производи за широка потрошувачка Извоз

Дарко Нанов
Телефон: + 389 2 310 40 33
Факс: + 389 2 310 40 27
e-mail: dnanov@alkaloid.com.mk

БИЛНА АПТЕКА СКОПЈЕ

Билјана Лазареска
Телефон:+ 389 2 323 79 75
e-mail: blazareska@alkaloid.com.mk

ПРОИЗВОДСТВО И ИСТРАЖУВАЊЕ, РАЗВОЈ И РЕГИСТРАЦИЈА БИЛКА

Маја Стефкова
Телефон / Факс: + 389 2 246 53 61
e-mail: mstefkova@alkaloid.com.mk

СТАНИЦА ЗА ОТКУП НА ЛЕКОВИТИ БИЛКИ – СКОПЈЕ

Бранко Настев
Телефон: + 389 2 246 52 44
e-mail: bnastev@alkaloid.com.mk