ГОДИШНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ

29.04.2015

Годишни финансиски извештаи за здруженија и фондации

Согласно одредбите од Законот за Здруженија на граѓани и фондации, Алкалоид АД Скопје ги објавува годишните финансиски извештаи на Фондацијата „Трајче Мукаетов“ и на шаховскиот клуб „Алкалоид“ за годината завршена на 31 декември 2014 година:

document Финансиски извештаи за Фондацијата „Трајче Мукаетов“

document Финансиски извештаи за шаховскиот клуб „Алкалоид“