Обраќање од генералниот директор

ОБРАЌАЊЕ НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР/ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ

Во 2016 година го одбележавме 80-от јубилеј на Алкалоид АД Скопје. 8 децении истражување, развој, иновации и континуирани инвестиции во нашата визија за поздрав живот на секој поединец. Кога зборувам за успехот на Алкалоид, морам да ги споменам генерациите пред нас, чии несебични напори нè доведоа таму каде што припаѓаме денес - меѓу најмодерните фармацевтски индустрии во Југоисточна Европа, со речиси 1700 вработени, 50.000 м2 производствени капацитети и пласмани во повеќе од 30 земји во светот.

РЕЗУЛТАТИ

И покрај сите објективни и субјективни предизвици, компанијата успеа да генерира позитивни финансиски резултати во своето работење, вложувајќи извонредни напори и мерки на претпазливост во секојдневните активности.

Постигнавме вкупна консолидирана продажба од 8.292.770.038 МКД, што претставува раст од 6%. Нашата консолидирана нето добивка изнесуваше 731.818.674 денари и забележавме раст од 10% во однос на 2015 година.

83% од вкупната (консолидирана) продажба се однесуваат на сегментот Фармација, 10% на Козметика, 4% на Билкарство и 3% на Хемија.

Од вкупната консолидирана продажба, 40% се реализирани на домашниот пазар и 60% претставуваат пласмани на странските пазари. Од нив, 35% се реализирани на пазарите во Југоисточна Европа, 17% во Западна Европа, 6% во Русија и во ЗНД и 2% на останатите пазари. Во 2016 година, постигнавме раст од 8% во продажбата од извоз.

Во текот на 2016 година имавме 115 нови вработувања во компанијата и на 31 декември 2016 година, Алкалоид АД Скопје броеше 1723 лица. Во 2016 година, шаховскиот клуб Алкалоид стана европски шампион. Клубот е формиран во 1976 година, по завршувањето на меѓународниот шаховски турнир насловен "Состанок на солидарност", за време на посетата на Анатолиј Карпов и одиграните симултани игри со вработените во компанијата. Една деценија подоцна, за време на мандатот на Трајче Мукаетов, клубот ја доживеа својата ренесанса. Скалата на цели беше подигната со имплементацијата на корпоративниот "алкалоидов ген", а клубот претставуваше синоним за шах во Македонија. Европското злато од клупското првенство во Нови Сад би било гордост за основачот на шаховскиот клуб Алкалоид, Трајче Мукаетов, кој почина пред точно една деценија.

БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ

Според податоците на Македонската берза, акциите на Алкалоид во текот на 2016 година беа меѓу најтргуваните и најликвидните акции.

Алкалоид АД Скопје, како една од водечките компании на Македонската берза, во редовното берзанско работење учествуваше со тргувани МКД 230.722.089, што претставува 13,57% од вкупниот промет регистриран на првиот официјален пазар на берзата во 2016 година.

Цената на акциите на Алкалоид АД Скопје се движеше од МКД 4.900 до МКД 5.499 денари, со просек од МКД 5.261,47 денари, што претставува раст од 3,82% од просечната цена на акцијата во однос на 2015 година.

Приходот од дивиденда од акциите на Алкалоид АД изнесува 4,27%, што е значително подобра инвестиција од банкарската заштеда. Во 2016 година, на Алкалоид АД Скопје му беше доделена уште една награда Кристално Ѕвоно за најтранспарентно котирана компанија на Македонската берза.

НОВИ ПОТФАТИ

2016 година беше обележана и со трендот на проширување на одобренијата за ставање во промет на лекови. Реализиравме околу 50 проекти со речиси 40 партнери на повеќе од 35 пазари во светот. Добивме повеќе од 280 одобренија за ставање во промет на фармацевтски производи и медицински помагала.

Преку нашата Служба за деловен фармацевтски развој, остваривме ЕУР 420.000 преку продажба на лиценци за нашите производи на реномирани компании, што претставуваат извоз на интелектуална сопственост. Потпишавме лиценцен договор за подготовка на ибупрофен суспензија со "Д-р. Макс", еден од најголемите синџири на аптеки во Централна и Источна Европа. Започнавме со првите лиценцни договори за нашите производи во Украина, Шпанија и Азербејџан. Исто така ја реализиравме и првата продажба на пазарот на Обединетото Кралство во износ од над ЕУР 1 милион во првиот квартал од 2017 година.

ИНВЕСТИЦИИ

Во 2016 година, вкупните инвестиции на компанијата изнесува МКД 712.283.000. Би сакал да издвојам неколку од нив:

  • Со цел да се зголемат производствените капацитети во фармацевтскиот сегмент, инсталиравме уште една (четврта) машина за блистер пакување и нарачавме уште една.
  • Во октомври 2016 година, нарачавме машина за капсулирање со цел да го зголемиме капацитетот за потребите на британскиот пазар.
  • Тековен процес е извршување на втората централна соба за мерење во сегментот на производство на цврсти дозирни форми.
  • Во тек е опремувањето на новиот оддел за полу-цврсти дозирани форми кои се изведуваат во согласност со ЕУ GMP стандардите. Нарачавме 2 хомогенизатори за производство на масти и кремови од 100 и 300 литри и еден хомогенизатор за потребите на козметичкиот сегмент.
  • Во согласност со новата регулатива за задолжителни заштитни знаци на секое поединечно пакување, што треба да се спроведе во февруари 2019 година, имаме претстојна инвестиција за комплетно опремување на сите машини за пакување со соодветен хардвер и софтвер за едногодишна сериализација.

Врз основа на претходно имплементираните проекти и вложените напори, во 2016 година компанијата доби неколку меѓународно признати сертификати.

КОРПОРАТИВНА ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

Општествено одговорни активности, како една од главните карактеристики на компанијата и главен приоритет во оперативната агенда, продолжи со силен интензитет и во текот на 2016 година.

По шести пат, вработените во компанијата, под покровителство на Фондацијата „Трајче Мукаетов“, се здружија на уште еден хуманитарен настан за да соберат повеќе од МКД 1.653.737, наменети за лекување на 18-месечното дете на колега, дијагностицирано со ретка мозочна болест.

Деветта година по ред, Фондацијата „Трајче Мукаетов“ доделува стипендии на талентирани студенти по медицина и фармација на државниот универзитет „Св. Кирил и Методиј “. Од 379 приматели на стипендии (194 студенти по фармација и 185 студенти по медицина), 122 се активни приматели на стипендии, а 46 од овие дипломирани студенти веќе ја започнаа својата кариера во Алкалоид.

ПЕРСПЕКТИВИ

Нагласените геополитички тензии во неколку региони во светот, трагичниот прилив на имигранти во Европа, терористичките акти ширум светот - се некои од факторите кои ќе ги прилагодат светските економски трендови. Претседателските избори во САД и излезот на Велика Британија од Европската унија, како и несигурната иднина на еврозоната, осцилациите на вредноста на американскиот долар и руската рубља, варијациите на цената на суровата нафта се само некои од глобалните текови кои би можеле да имаат директно влијание врз работењето на нашата компанија. Локално, ние постојано се соочуваме со притисок од државните здравствени фондови за намалување на цените на фармацевтските производи од позитивната листа.

Глобалната неизвесност во 2017 претставува голем предизвик и одговорност што треба да го преземат сите органи на управување и целокупниот персонал во компанијата. Сите активности на компанијата ќе бидат насочени кон максимална диверзификација на потенцијалните ризици во нашето работење и намалување на нивниот интензитет и евентуално влијание. Кредибилитетот, интегритетот и професионалниот пристап во сите деловни потфати и натаму ќе бидат главните насоки во нашиот понатамошен раст и развој, сè во корист на нашите засегнати страни, акционери, потрошувачи и вработени.

Новата ера носи нови предизвици. Мораме да бидеме пофлексибилни, поквалификувани и побрзо да одговориме на овие предизвици. Ние мора да се прилагодиме и да се промениме во согласност со новите деловни барања, како поединци, но и како тим. Во овие турбулентни времиња, би сакал само да ви посакам да го задржите позитивниот тек и во духот на слоганот на компанијата „Здравјето пред сè“ да ја потврдам  перцепцијата на Алкалоид како компанија која стои исправено и е подготвена да одговори на сето она што го носат новите предизвици. Компанија која ќе постигне резултати со кои ќе се гордеат сите вклучени страни!

Живко Мукаетов
Генерален директор/Претседател на управниот одбор