test

НАСТАНИ И ВЕБИНАРИ


02.10.2021 10.30 часот

Кардиологија: кардиолошки симпозиумФелкарид во третман на срцевите нарушувања на ритамотПроф.д-р Лидија Попоска

Д-р Дејан Ковачевиќ

Види Повеќе
02.11.2021 09.11.2021 18.00 часот
Урологија: машко здравје


Уринарни инфекции и БПХДоц.д-р С.Дохчев

Проф.д-р С.Ставридис

Д-р Д.Трајковски

Д-р Д.Ѓоргиевски

Види повеќе

ПРЕГЛЕД НА НАСТАНИ


2.11.2021 / 9.11.2021 , 17:00

Тема:

Уринарни инфекции и БПХ

Терапевтска област:
Урологија

Подобласт:

Машко здравје


Говорници:

Доц.д-р С.Дохчев

Проф.д-р С.Ставридис

Д-р Д.Трајковски

Д-р Д.Ѓоргиевски


Јазик: Македонски

2.10.2021 / 2.10.2021 , 08:30

Тема:

Фелкарид во третман на срцевите нарушувања на ритамот

Терапевтска област:
Кардиологија

Подобласт:
Кардиолошки симпозиум


Говорници:
Проф.д-р Лидија Попоска
Д-р Дејан Ковачевиќ

Јазик: Македонски

28.9.2021 / 30.9.2021 , 12:30

Тема:

Портфолио Бекутан КИДС ВИТС 1+, алатка за педијатрите и решение за родителите

Терапевтска област:
Педијатрија

Подобласт:
Портфолио Бекутан КИДС ВИТС


Говорници:

Проф.д-р Соња Бојаџиева

Д-р Искра Лазаревска

Проф.д-р Катарина Ставриќ


Јазик: Македонски

25.9.2021 / 25.9.2021 , 09:30

Тема:

Фовелид кај респираторни инфекции

Терапевтска област:
Пулмо-алергологија

Подобласт:
Новини во алерологијата и клиничката имунологија2021 Симпозиум


Говорници:

Проф.д-р Дејан Докиќ

Д-р Сузана Арбутина


Јазик: Македонски

21.9.2021 / 28.9.2021 , 16:00

Тема:

Зборуваме за деменција...Епидемија во пандемија..

Терапевтска област:
Неврологија

Подобласт:
Деменција


Говорници:
Доц.д-р Габриела Новотни
Д-р Марта Тунџева
Вонр.проф.д-р Роза Крстевска

Јазик: Македонски

21.9.2021 / 23.9.2021 , 16:00

Тема:

Multi essence

Терапевтска област:
Витамини и минерали

Подобласт:
Микронутритиенти со макроулога во процесот на имономодуација


Говорници:

Д-р Милена Стевановиќ
Д-р Марјан Балоски
Д-р Даниела Буклиока


Јазик: Македонски

...