Руска федерација

РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА

Kомпанија на Алкалоид АД Скопје во Москва, Русија, којашто се занимава со маркетинг и со продажба на производите на Алкалоид АД Скопје, како и со вршење големопродажба кон локалните дистрибутери во Русија.

КОНТАКТ

Телефон / Факс: + 7495 502 92 97
e-mail: zadamcevski@alkaloid.com.mk
Лице за контакт: Жарко Адамчевски

АДРЕСА

ALKALOID-RUS LLC
33 Usacheva str. Bld. 2 Office 9,
119048 Moscow, Russian Federation