АЛКАКАПС Shark Oil

АЛКАКАПС Shark Oil

Состав

500 mg масло од црн дроб на ајкула содржи минимум 20 % алкилглицероли.

Фармацевтска форма

меки желатински капсули

Дејство

АЛКАКАПС Shark Oil е диететски додаток во исхраната којшто содржи алкилглицероли од маслото од црн дроб на ајкулата. Алкилглицеролите се липидни мешавини коишто кај цицачите се наоѓаат во органите што создаваат крв. Кај луѓето алклиглицеролите природно се наоѓаат во коскената срцевина, слезината, црниот дроб и во мајчиното млеко. Најголема концентрација на алкилглицероли во природата има во маслото од црн дроб на ајкулата.

Индикации
  • При намален имунитет и состојба на инфекции;
  • При состојби на малигнитет.
Пакување

60 желатински капсули во блистер, во кутија

Регулаторен статус

Додаток во исхраната

www.alkakaps.com.mk