Словенија

СЛОВЕНИЈА

Компанија на Алкалоид АД Скопје којашто работи на промоција на производите на Алкалоид АД Скопје во Словенија.

КОНТАKТ

Телефон: + 386 1 3004 290
Факс : + 386 1 3004 291
e-mail: alma.b@alkaloid.si
Лице за контакт: Алма Бунич

АДРЕСА

ALKALOID - FARM d.о.о.
Slandrova ulica 4,
1231 Ljubljana – Crnuce, Ljubljana, Slovenia

Компанија на Алкалоид АД Скопје во Словенија, ЕУ.

Компанијата има дозвола за извоз на фармацевтски производи во ЕУ, има ДПП за ослободување серија, како и Протокол за квалитет за ослободување серија во ЕУ.
Компанијата, во различни децентрализирани постапки, е и носител на одобрение за ставање во промет на производи на Алкалоид АД Скопје.

Доколку сте заинтересирани за одобренија за ставање во промет преку Alkaloid – INT за кој било пазар во ЕУ или доколку имате потреба од лиценца, стапете во контакт со: business.development@Alkaloid.com.mk

Доколку сте заинтересирани директно да контактирате со Alkaloid – INT, обратете се на следната адреса: info@alkaloid.si

КОНТАKТ

Телефон: + 386 1 3004 290
Факс : + 386 1 3004 291
e-mail: info@alkaloid.si
Лице за контакт: Емил Мицајков

АДРЕСА

ALKALOID - INT d.о.о.
Slandrova ulica 4,
1231 Ljubljana – Crnuce, Ljubljana, Slovenia

Лабораторија на Алкалоид АД Скопје за тестирање, а потоа и за ослободување серија производи во ЕУ.

КОНТАKТ

Телефон: +386 1 777 11 20
Факс: + 386 1 777 11 21
e-mail: barbara.skvarc@alka-lab.si
Факс: Барбра Скварч

АДРЕСА

ALKA-LAB d.o.o.
Celovška cesta 40a
1000 Ljubljana, Slovenia