Управен одбор

Управен одбор

Zivko Mukaetov

Живко Мукаетов

Претседател на Управниот одбор и Генерален директор на Алкалоид АД Скопје. По струка е дипломиран машински инженер. Магистрира на Chartered Institute of Marketing во Лондон, Велика Британија. Член е на Управниот одбор од 2004 година, а за Претседател на Управниот одбор е назначен во 2007 година. Одговорен за севкупното работење на Групацијата АЛКАЛОИД АД.

Виктор Стојчевски
Viktor Stojcevski

Член на Управниот одбор и директор на Финансии Дипломиран економист. Член на Одборот од јануари 2013 година. Одговорен е за финансиските операции на Компанијата.

Милкица Глигорова
Viktor Stojcevski

Член на Управниот одбор и директор на производниот сегмент на ПЦ Фармација, Алкалоид АД Скопје. Дипломиран фармацевт, специјалист за фармацевтска технологија. Член е на Одборот од 2004 година. Одговорна за севкупните производни операции на ПЦ Фармација.

Ѓорѓи Јованов
Gjorgi Jovanov

Член на Управниот одбор и директор за акционерство и имотни прашања на компанијата. Дипломиран економист. Член на Одборот од 2006 година. Одговорен за акционерството и за имотните прашања.

Ќире Ицев
Kire Icev

Член на Управниот одбор и директор на Службата за општи работи при Алкалоид АД, Скопје. Дипломиран машински инженер. Член на одборот од 2007 година. Одговорен за севкупното работење на Секторот за општи работи.