Известување за достава на трансакциски сметки

09.04.2021

Известување за достава на трансакциски сметки

АЛКАЛОИД АД Скопје ги известува своите акционери дека почнувајќи од 19.05.2021 година ќе врши исплата на дивиденда за 2020 година.

Право на исплата на дивиденда за 2020 година имаат сите акционери на АЛКАЛОИД АД Скопје кои се евидентирани во книгата на акции на ден 22.04.2021 година.

Се повикуваат сите акционери (физички и правни лица) со право на дивиденда за 2020 година, кои немаат доставено податоци за своите трансакциски и жиро сметки да се јават во друштвото најдоцна до 14.05.2021 година, на телефонскиот број 3104-252 - Реферат акционерство и имотни прашања.

АЛКАЛОИД АД Скопје