Известување за достава на трансакциски сметки

16.04.2014

Известување за достава на трансакциски сметки

АЛКАЛОИД АД Скопје ги известува своите акционери дека почнувајќи од 14.05.2014 година ќе врши исплата на дивиденда за 2013 година.

Право на исплата на дивиденда за 2013 година имаат сите акционери на АЛКАЛОИД АД Скопје кои се евидентирани во книгата на акции на ден 25.04.2014 година.

Се повикуваат сите акционери (физички и правни лица) со право на дивиденда за 2013 година, кои немаат доставено податоци за своите трансакциски и жиро сметки да се јават во друштвото најдоцна до 09.05.2014 година, на телефонскиот број 3104-252 - Реферат акционерство и имотни прашања.

АЛКАЛОИД АД Скопје