Известување во врска со Годишното собрание на акционери-03.04.2020

03.04.2020

Известување во врска со Годишното собрание на акционери

 

Во согласност со Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба, објавена во Службен весник на РСМ бр.87 од 2.4.2020 година, АЛКАЛОИД АД Скопје известува дека Седницата на Годишното собрание на акционери ќе се одржи на ден 6.4.2020 година (понеделник), со почеток во 8:00 часот во деловните простории на Друштвото, Бул. Александар Македонски бр.12, Скопје.