Известување за достава на трансакциски сметки 2020

10.04.2020

Известување за достава на трансакциски сметки

АЛКАЛОИД АД Скопје ги известува своите акционери дека почнувајќи од 20.05.2020 година ќе врши исплата на дивиденда за 2019 година.

Право на исплата на дивиденда за 2019 година имаат сите акционери на АЛКАЛОИД АД Скопје кои се евидентирани во книгата на акции на ден 23.04.2020 година.

Се повикуваат сите акционери (физички и правни лица) со право на дивиденда за 2019 година, кои немаат доставено податоци за своите трансакциски и жиро сметки да се јават во друштвото најдоцна до 15.05.2020 година, на телефонскиот број 3104-252 - Реферат акционерство и имотни прашања.

АЛКАЛОИД АД Скопје