Ново друштво во Србија

02.12.2011

Ново друштво во Србија

Алкалоид АД Скопје на ден 30.11.2011 година регистрираше ново друштво во Република Србија со назив Алкалоид Веледрогерија д.о.о. Белград. Друштвото Алкалоид Веледрогерија д.о.о. Белград е во 100% сопственост на Алкалоид АД Скопје. Главна дејност на ова ново друштво е трговија на големо со фармацевтски производи.

Досегашното регистрирано друштво во Белград останува со главен фокус кон примарно и секундарно производство на лекови.

Со ова Алкалоид АД Скопје ги продолжува активностите кон зајакнување на извозните позиции на Компанијата како главна стратешка определба.