test
Портфолио Бекутан КИДС ВИТС 1+, алатка за педијатрите и решение за родителите

Датум:

14:30 часот 28/09/2021

14:30 часот 29/09/2021

14:30 часот 30/09/2021

Област/подобласт:

Портфолио Бекутан КИДС ВИТС

Јазик:

Македонски

Говорници на овој настан:

Проф.д-р Соња Бојаџиева

Д-р Искра Лазаревска

Проф.д-р Катарина Ставриќ

Материјали поврзани со настанот


ПОРТФОЛИО БЕКУТАН КИДС ВИТС 1+