test

ОД ВАШИТЕ КОЛЕГИ ЗА ВАС


  Инфекции на респираторен тракт

  Респираторните инфекции можеби се најчестата причина поради којашто пациентите посетуваат лекар. Иако се јавуваат во текот на целата година, есенско-зимскиот период е сезона кога настинките и посериозните респираторни заболувања се најчести.

  Според тоа кој дел од дишното стебло го зафаќаат, респираторните инфекции може да бидат горнореспираторни или долнореспираторни инфекции. Вообичаените симптоми при горнореспираторните инфекции вклучуваат секрет од носот, затнат нос, кивање, кашлање, гребење, печење или болка во грлото, болка при голтање, општа слабост, главоболка и тешкотии при дишењето.  

   Преткоморна фибрилација

   Преткоморната фибрилација (ПФ) претставува најчеста аритмија во светски размери кај возрасната популација

   1. Таа е поврзана со значителен морбидитет и морталитет, што претставува голем проблем за пациентите, здравствениот систем и за целокупната економија.

    Видови уринарни инфекции

    Како едни од најчестите инфекции во организмот, инфекциите на уринарниот тракт се причина за 1,2 % од сите амбулантски прегледи кај жените, односно за 0,6 % кај мажите. Околу 30 % од жените до својата 24. година ќе доживеат симптоматска ИУТ која бара антибиотска терапија, а речиси 50 % од нив барем еднаш во животот ќе се соочат со симптоматска ИУТ. Преваленцијата на бактериурија кај младите жени е 30-пати поголема од онаа кај мажите, но во третата доба таа разлика се намалува само до двапати...

     Инфекции на респираторен тракт

     Респираторните инфекции можеби се најчестата причина поради којашто пациентите посетуваат лекар. Иако се јавуваат во текот на целата година, есенско-зимскиот период е сезона кога настинките и посериозните респираторни заболувања се најчести.

     Според тоа кој дел од дишното стебло го зафаќаат, респираторните инфекции може да бидат горнореспираторни или долнореспираторни инфекции. Вообичаените симптоми при горнореспираторните инфекции вклучуваат секрет од носот, затнат нос, кивање, кашлање, гребење, печење или болка во грлото, болка при голтање, општа слабост, главоболка и тешкотии при дишењето.  

      Преткоморна фибрилација

      Преткоморната фибрилација (ПФ) претставува најчеста аритмија во светски размери кај возрасната популација

      1. Таа е поврзана со значителен морбидитет и морталитет, што претставува голем проблем за пациентите, здравствениот систем и за целокупната економија.

       Видови уринарни инфекции

       Како едни од најчестите инфекции во организмот, инфекциите на уринарниот тракт се причина за 1,2 % од сите амбулантски прегледи кај жените, односно за 0,6 % кај мажите. Околу 30 % од жените до својата 24. година ќе доживеат симптоматска ИУТ која бара антибиотска терапија, а речиси 50 % од нив барем еднаш во животот ќе се соочат со симптоматска ИУТ. Преваленцијата на бактериурија кај младите жени е 30-пати поголема од онаа кај мажите, но во третата доба таа разлика се намалува само до двапати...

        Инфекции на респираторен тракт

        Респираторните инфекции можеби се најчестата причина поради којашто пациентите посетуваат лекар. Иако се јавуваат во текот на целата година, есенско-зимскиот период е сезона кога настинките и посериозните респираторни заболувања се најчести.

        Според тоа кој дел од дишното стебло го зафаќаат, респираторните инфекции може да бидат горнореспираторни или долнореспираторни инфекции. Вообичаените симптоми при горнореспираторните инфекции вклучуваат секрет од носот, затнат нос, кивање, кашлање, гребење, печење или болка во грлото, болка при голтање, општа слабост, главоболка и тешкотии при дишењето.  

         Преткоморна фибрилација

         Преткоморната фибрилација (ПФ) претставува најчеста аритмија во светски размери кај возрасната популација

         1. Таа е поврзана со значителен морбидитет и морталитет, што претставува голем проблем за пациентите, здравствениот систем и за целокупната економија.

          Видови уринарни инфекции

          Како едни од најчестите инфекции во организмот, инфекциите на уринарниот тракт се причина за 1,2 % од сите амбулантски прегледи кај жените, односно за 0,6 % кај мажите. Околу 30 % од жените до својата 24. година ќе доживеат симптоматска ИУТ која бара антибиотска терапија, а речиси 50 % од нив барем еднаш во животот ќе се соочат со симптоматска ИУТ. Преваленцијата на бактериурија кај младите жени е 30-пати поголема од онаа кај мажите, но во третата доба таа разлика се намалува само до двапати...

          Настани и Вебинари

          Едукација прилагодена според вашиот календар.

          Медицинска едукација низ вебинари и друга видео содржина, достапна во секое време.

          Посетете ја страницата во вашето слободно време и информирајте се што е ново и зголемете го вашето знаење.

          ТЕРАПЕВТСКИ ВОДИЧИ

          Брз пристап до најновите терапевтски водичи издадени од реномирани институции во земјата и надвор.

          БИЛТЕН

          Зачленете се за да добивате интересни и корисни информации.