test
  Календар на настани

  Едукација прилагодена според вашиот календар.

  Медицинска едукација низ вебинари и друга видео содржина, достапна во секое време.

  Посетете ја страницата во вашето слободно време и информирајте се што е ново и зголемете го вашето знаење.

   Од офталмолози за офталмолози

   Прикази на случаи од пациенти со глауком поставени на терапија со Цитикол Б/Цитикол вијали 

    Акредитирани предавања

    Акредитираните настани се во насока на стручно усовршување на здравственитепрофесионалци. Евалуирајте ги своите знаења по прегледување на видеото/презентацијата и преземете го дигиталниот сертификат.

     FUREXTIL (cefuroxime axetil)

     Алкалоид го прошири своето портфолио на антиинфективни лекови со нов второгенерациски орален цефалоспорин.

      Производи

      Пронајдете информации за фармацевтските производи на Алкалоид: лекови, медицински средства и додатоци во исхраната.

      Едноставен пристап до детални информации, збирни извештаи и упатства за употреба.

       Терапевтски oбласти

       Рубрика специјално развиена за унапредување на знаења и искуства, наменета за здравствените професионалци.

       Можност за размена на информации и искуства помеѓу здравствените професионалци.

       Пристапете до едукативни медицински содржини и водичи согласно последните научни сознанија.

        

        Алатки

        Корисни алатки за вашата секојдневна пракса.

        Брз и лесен пристап на едно место: стандардни тестови, прашалници и калкулатори.

        Посетете ја страницата и дознајте како достапните алатки можат да ја олеснат вашата грижа за  пациентите.

         

         Календар на настани

         Едукација прилагодена според вашиот календар.

         Медицинска едукација низ вебинари и друга видео содржина, достапна во секое време.

         Посетете ја страницата во вашето слободно време и информирајте се што е ново и зголемете го вашето знаење.

          Од офталмолози за офталмолози

          Прикази на случаи од пациенти со глауком поставени на терапија со Цитикол Б/Цитикол вијали 

          АКТУЕЛНО


          НАСТАНИ И ВЕБИНАРИ


          6.3.2023 / 12.3.2023 , 16:00

          Тема:

          Хиперлипидемија од нови предизвици до современ третман

          Терапевтска област:
          Кардиологија

          Говорници:

          др. Сашко Кедев


          Јазик: Македонски

          21.9.2021 / 23.9.2021 , 16:00

          Тема:

          Соодветна суплементација за одржување на нормален имунолошки одговор

          Избор на фармацевтот

          Терапевтска област:
          Витамини и минерали

          Подобласт:
          Имунолошки одговор


          Говорници:

          Проф.д-р Марија Главаш Додев

          М-р Петар Ѓорѓиовски

          М-р Катерина Горичова Милев

          М-р Теодора Жоргиева


          Јазик: Македонски

          2.11.2021 / 9.11.2021 , 17:00

          Тема:

          Уринарни инфекции и БПХ

          Терапевтска област:
          Урологија

          Подобласт:

          Машко здравје


          Говорници:

          Доц.д-р С.Дохчев

          Проф.д-р С.Ставридис

          Д-р Д.Трајковски

          Д-р Д.Ѓоргиевски


          Јазик: Македонски

          Акредитирани

          предавања