pronet logo
  Календар на настани

  Едукација прилагодена според вашиот календар.

  Медицинска едукација низ вебинари и друга видео содржина, достапна во секое време.

  Посетете ја страницата во вашето слободно време и информирајте се што е ново и зголемете го вашето знаење.

   ПреМама Дуо

   Алкалоид АД Скопје ја збогатува формулацијата на производот Премама Дуо, која отсега содржи 100 % активна фолна киселина.

    НЕБРЕМЕЛ

    Алкалоид АД Скопје ја збогати својата ОТЦ палета со нов производ, таблета levonorgestrel 1,5 mg, под брендот НЕБРЕМЕЛ.

     Од офталмолози за офталмолози

     Прикази на случаи од пациенти со глауком поставени на терапија со Цитикол Б/Цитикол вијали 

      Акредитирани предавања

      Акредитираните настани се во насока на стручно усовршување на здравственитепрофесионалци. Евалуирајте ги своите знаења по прегледување на видеото/презентацијата и преземете го дигиталниот сертификат.

       FUREXTIL (cefuroxime axetil)

       Алкалоид го прошири своето портфолио на антиинфективни лекови со нов второгенерациски орален цефалоспорин.

        Производи

        Пронајдете информации за фармацевтските производи на Алкалоид: лекови, медицински средства и додатоци во исхраната.

        Едноставен пристап до детални информации, збирни извештаи и упатства за употреба.

         Терапевтски oбласти

         Рубрика специјално развиена за унапредување на знаења и искуства, наменета за здравствените професионалци.

         Можност за размена на информации и искуства помеѓу здравствените професионалци.

         Пристапете до едукативни медицински содржини и водичи согласно последните научни сознанија.

          

          Алатки

          Корисни алатки за вашата секојдневна пракса.

          Брз и лесен пристап на едно место: стандардни тестови, прашалници и калкулатори.

          Посетете ја страницата и дознајте како достапните алатки можат да ја олеснат вашата грижа за пациентите.

           

           Календар на настани

           Едукација прилагодена според вашиот календар.

           Медицинска едукација низ вебинари и друга видео содржина, достапна во секое време.

           Посетете ја страницата во вашето слободно време и информирајте се што е ново и зголемете го вашето знаење.

            ПреМама Дуо

            Алкалоид АД Скопје ја збогатува формулацијата на производот Премама Дуо, која отсега содржи 100 % активна фолна киселина.

            АКТУЕЛНО


            НАСТАНИ И ВЕБИНАРИ


            21.9.2021 / 23.9.2021 , 18:00

            Тема:

            Соодветна суплементација за одржување на нормален имунолошки одговор

            Избор на фармацевтот

            Терапевтска област:
            Витамини и минерали

            Подобласт:
            Имунолошки одговор


            Говорници:

            Проф.д-р Марија Главаш Додев

            М-р Петар Ѓорѓиовски

            М-р Катерина Горичова Милев

            М-р Теодора Жоргиева


            Јазик: Македонски

            2.11.2021 / 9.11.2021 , 18:00

            Тема:

            Уринарни инфекции и БПХ

            Терапевтска област:
            Урологија

            Подобласт:

            Машко здравје


            Говорници:

            Доц.д-р С.Дохчев

            Проф.д-р С.Ставридис

            Д-р Д.Трајковски

            Д-р Д.Ѓоргиевски


            Јазик: Македонски

            21.9.2021 / 28.9.2021 , 18:00

            Тема:

            Зборуваме за деменција...Епидемија во пандемија..

            Терапевтска област:
            Неврологија

            Подобласт:
            Деменција


            Говорници:
            Доц.д-р Габриела Новотни
            Д-р Марта Тунџева
            Вонр.проф.д-р Роза Крстевска

            Јазик: Македонски

            Акредитирани

            предавања