test
Уринарни инфекции и БПХ

Датум:

18:00 часот 02/11/2021

18:00 часот 09/11/2021

Област/подобласт:

Машко здравје

Јазик:

Македонски

Говорници на овој настан:

Доц.д-р С.Дохчев

Проф.д-р С.Ставридис

Д-р Д.Трајковски

Д-р Д.Ѓоргиевски