test

Календар на денови на здравје

/

Светски ден на женското срцево здравје - Месец Февруари

Тема: "Светски ден на женско срцево здравје"

Терапевтска Област: Кардиологија

Терапевтска Подобласт: Коронарна болест

Прочитај повеќе
/

Ден на Алцхајмер - 21 Септември

Тема: "Светски ден на алцхајмер - Зборуваме за деменција...Епидемија во пандемија..."

Терапевтска Област: Неврологија

Терапевтска Подобласт: Деменција

Прочитај повеќе
/

Светски ден на срцето - 29 Септември

Тема: "Слушни го срцето и поврзи се"

Терапевтска Област: Кардиологија

Терапевтска Подобласт: Срцева слабост| ХТА

Прочитај повеќе
/

Месец на машко здравје - месец Ноември

Тема: "БПХ"

Терапевтска Област: Урологија

Терапевтска Подобласт: Машко здравје

Прочитај повеќе
/

Ден на Хипертензија - 17 Мај

Тема: "Светски ден на хипертензија"

Терапевтска Област: Кардиологија

Терапевтска Подобласт: ХТА

Прочитај повеќе