test

Инфекции на респираторен тракт


Во 2020 година, вирусната пандемија на COVID-19 му покажа на светот колку респираторните вируси можат да бидат смртоносни. Во реалноста, респираторните инфекции се со нас долго време и ќе продолжат да бидат главен извор на човековото страдање и на смртноста.

Покрај вирусите, постојат многу други причинители на респираторни инфекции. Меѓу нив спаѓаат бактерии, габи и други организми коишто можат да ги инфицираат горните дишни патишта (нос, синуси, грло) и/или, уште позагрижувачки, долните дишни патишта и белите дробови (бронхитис и пневмонија). Тие можат да предизвикаат различни симптоми на белите дробови: кашлица, брзо дишење, зелен спутум, глад за воздух, болки во градите при дишење, како и некои општи симптоми, како што се треска, малаксаност, губење телесна тежина.

Респираторните инфекции претставуваат огромен светски товар на здравството:

1. Секоја година скоро 700 000 деца умираат од пневмонија. Осумдесет проценти од смртните случаи се јавуваат кај деца под 2 години и кај возрасни над 65 години. Скоро сите смртни случаи се случуваат во земји со низок и со среден приход.

2. Секоја година има 10 милиони нови случаи на туберкулоза (TB) и 1,5 милиони смртни случаи. Смртта од туберкулоза се јавува претежно кај деца под 5 години и кај возрасни од 20 до 35 години. Над 95 проценти од смртните случаи предизвикани од туберкулоза се во земјите со низок и со среден приход.

3. Вирусните респираторни инфекции може да се појават како епидемии, брзо да се шират во земјите низ целиот свет и да станат глобални пандемии. COVID-19 е една таква респираторна инфекција којашто погоди повеќе од 188 милиони луѓе низ светот, со над 4 милиони починати од почетокот на пандемијата. Товарот ќе продолжи експоненцијално да се зголемува во блиска иднина.

Светскиот ден за свесност за здравјето на белите дробови е на 25 септември. До денес, скоро 200 организации и многу повеќе индивидуалци го поддржуваат овој ден преку акции за здравјето на белите дробови. Оваа година, преку респираторното здравје, коешто е во центарот на вниманието, постои одлична можност да се подигне свеста за товарот на респираторните инфекции и да се повика на:

1. Здравствена безбедност и спречување идни епидемии на COVID-19.

2. Тестови коишто ќе покажат кој е имун, а кој е со ризик да развие болест од нови инфекции.

3. Дијагностички тестови за идентификување и за лекување на оние луѓе со ризик од прогресија на болеста кон тешка форма.

4. Висококвалитетни рандомизирани котролирани студии, со цел да се најдат најдобрите вакцини и третмани.

5. Пристап до ефективна достапна вакцина и третман за сите. Едукација на сите за придобивките од вакцинација и за безбедноста на вакцините против инфлуенца и против пневмокок, како и за вакцината против COVID-19.ОД ВАШИТЕ КОЛЕГИ ЗА ВАС


Настани и вебинари


12.5.2021 / 12.5.2021 , 15:30

Тема:

Белодробна емболија
Пост ковид 19 синдром -кардиоваскуларни манифестации
Бубрег и Ковид 19 -третман по третманот
Постковид невролошки секвели
Постковид психијатриски секвели

Терапевтска област:
Инфекции
Психијатрија
Неврологија
Кардиологија

Подобласт:
Пост-COVID синдром-интердисциплинарен пристап кон справување со COVID-19 на долги патеки


Говорници:

Проф.д-р Дејан Докиќ
Проф.д-р Марија Вавлукис
Д-р Ирена Рамбабова Бушљетиќ
Асс.д-р Габриела Новотни
Проф. д-р Антони Новотни


Јазик: Македонски

18.12.2020 / 18.12.2020 , 17:00

Тема:

Пневмонија стекната во заедница

Местото на Левофлоксацин во третман на вонболнички стекната пневмонија

Терапевтска област:
Инфекции

Подобласт:
Пнеумонии


Говорници:

Проф.д-р Бисерка Ќаева

Асс.д-р Зоран Арсовски


Јазик: Македонски

15.4.2021 / 16.4.2021 , 16:00

Тема:

Улогата на општи/семејни лекари во справување со Ковид19
Од асимптоматска до тешка Ковид 19 болест со смртен исход и опции за третман
Испитувања за присуство на САРС ЦоВ 2 варијанти во ИЦГИБ Ману
Ковид 19 Вакцинација

Терапевтска област:
Инфекции

Подобласт:
Ковид 19 ...Година потоа... Актуелни сознанија и искуства


Говорници:

Проф.д-р Милена Стевановиќ
Прим.д-р Катерина Ковачевиќ
Проф.д-р Александар Димовски
Проф.д-р Катарина Ставриќ


Јазик: Македонски

15.5.2021 / 15.5.2021 , 11:30

Тема:

Левофлоксацин во лекување на уринарните инфекции (осврт на актуелните клинички протоколи).

Терапевтска област:
Инфекции

Подобласт:


Левофлоксацин во лекување на уринарните инфекции (осврт на актуелните клинички протоколи).


Говорници:

Асс.д-р Димитар Трајковски
Проф.д-р Сотир Ставридис

Јазик: Македонски

25.11.2020 / 25.11.2020 , 17:00

Тема:

Ефекти на тутунскиот чад врз респираторниот систем
Ризик фактори за кардиоваскуларни настани

Терапевтска област:

Говорници:

Проф.д-р Јордан Минов
Науч.сор.Д-р Сашо Столески
Д-р Дејан Ковачевиќ

Јазик: Македонски