test

Офталмологија


ОД ВАШИТЕ КОЛЕГИ ЗА ВАС


Настани и вебинар


20.9.2021 / 22.9.2021 , 12:30

Тема:

Citicoline во невропротекција

Терапевтска област:
Офталмологија

Подобласт:
Глауком


Говорник:
Проф.д-р Весна Јорданова Димова


Јазик: Македонски