test

Педијатрија


ОД ВАШИТЕ КОЛЕГИ ЗА ВАС


Настани и вебинари


30.3.2021 / 30.3.2021 , 16:00

Тема:

Влијание на ДХА на психомоторниот развој во рана возраст
Улогата на омега 3 масните киселини врз когнитивниот развој на децата
Омега масните киселини и нарушувања во говорот
ДХА и равој на вид

Терапевтска област:
Педијатрија

Подобласт:
Улогата и значењето на ДХА


Говорници:

Д-р Наталија Ангелова
Д-р Анета Демирџиева
Д-р Силвана Филипова
Д-р Златко Арнаудовски


Јазик: Македонски

24.2.2021 / 24.2.2021 , 17:00

Тема:

Грижата на детето започнува од првиот ден
Пробиотици - предизвик во зреењето на имунолошкиот одговор кај децата

Терапевтска област:
Педијатрија

Подобласт:
Грижата за детето започнува од првиот ден – најчести предизвици и нивно менаџирање


Говорници:

Прим.д-р Весна Деловска
Проф,д-р Катарина Ставриќ

Јазик: Македонски