test

Пробиотици


ОД ВАШИТЕ КОЛЕГИ ЗА ВАС


Настани и вебинари


20.4.2021 / 28.4.2021 , 16:00

Тема:

Терапевтска област:
Гастро-ентерохепатологија

Подобласт:
Соодветна пробиотска формулација – избор на фармацевтот


Говорници:

Проф.д-р Марија Главаш

Јазик: Македонски