test

СДУТ/БПХНастани и вебинари


2.11.2021 / 9.11.2021 , 17:00

Тема:

Уринарни инфекции и БПХ

Терапевтска област:
Урологија

Подобласт:

Машко здравје


Говорници:

Доц.д-р С.Дохчев

Проф.д-р С.Ставридис

Д-р Д.Трајковски

Д-р Д.Ѓоргиевски


Јазик: Македонски