test

Витамини, минерали и додатоци во исхрана


ОД ВАШИТЕ КОЛЕГИ ЗА ВАС


Настани и вебинари


21.9.2021 / 23.9.2021 , 16:00

Тема:

Multi essence

Терапевтска област:
Витамини и минерали

Подобласт:
Микронутритиенти со макроулога во процесот на имономодуација


Говорници:

Д-р Милена Стевановиќ
Д-р Марјан Балоски
Д-р Даниела Буклиока


Јазик: Македонски

21.9.2021 / 23.9.2021 , 16:00

Тема:

Соодветна суплементација за одржување на нормален имунолошки одговор

Избор на фармацевтот

Терапевтска област:
Витамини и минерали

Подобласт:
Имунолошки одговор


Говорници:

Проф.д-р Марија Главаш Додев

М-р Петар Ѓорѓиовски

М-р Катерина Горичова Милев

М-р Теодора Жоргиева


Јазик: Македонски