test
Зборуваме за деменција...Епидемија во пандемија..

Датум:

21.09.2021

28.09.2021

18.00 часот

Област/подобласт:

Неврологија/Деменција

Јазик:

Македонски

Говорници на овој настан:

Доц.д-р Габриела Новотни

Д-р Марта Тунџева

Вонр.проф.д-р Роза Крстевска