VIDEO GALLERY


Oбраќање на Генералниот директор и Претседател на УО на „Алкалоид“

View video

Обраќање на Генералниот директор / Претседател на Управниот одбор на „Алкалоид“ АД Скопје

View video

60 секунди здравје - 7 Конгрес на фармацијата (Изјави од соработници)

View video

60 секунди здравје - 7 Конгрес на фармација (втор дел)

View video

60 секунди здравје - Навиваме за Македонија

View video

60 секунди здравје - Европски ракомет во Скопје

View video

Интервју на Генералниот директор/Претседател на УО на „Алкалоид“ АД Скопје и Претседател на РФМ

View video

Генералниот директор и Претседател на УО на „Алкалоид“, дел од регионалниот Форум на менаџери

View video

7 Конгрес на фармацијата - Изјави од вработени (прв дел)

View video