БИЛКАРСТВО

НАШИ ПРОИЗВОДИ

Приказната за Алкалоид датира од пред повеќе од 80 години, како една од најуспешните компании во Македонија од многу аспекти и е нераздвоен дел од мозаикот на целокупната економска слика во Земјава.

ЗА НАС

Приказната за Алкалоид датира од пред повеќе од 85 години, како една од најуспешните компании во Македонија од многу аспекти и е нераздвоен дел од мозаикот на целокупната економска слика во Земјава.

Алкалоид АД е водечка фармацевтска компанија во Македонија и една од водечките во регионот, со амбиција за понатамошен развој. Компанијата , покрај фармацијата, успешно раководи и со другите нејзини профитни центри - билкарство, козметика, хемија.

Како дел од Алкалоид АД е Профитниот центар - Хемија, Козметика и Билкарство со богата палета производи за широка потрошувачка. Фокусот на Профитниот центар е насочен кон производи со висок квалитет, градење добри односи со потрошувачите и снабдувачите, промоција и продажба на постојните пазари, како и освојување нови.

Одделот Билкарство произведува спектар на чаеви под брендот GOOD NATURE, како и зачини и сушени зеленчуци – GRINI, додатоци на јадењата – Зачинал, јодирана сол и други производи.

КОНТАКТИРАЈТЕ НÉ

ПЦ ХЕМИЈА, КОЗМЕТИКА & БИЛКА

Никола Мизо
Директор

Tel:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

+ 389 2 310 40 02

Fax:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

+ 389 2 310 40 27

Email:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

nmizo@alkaloid.com.mk

ПРОДАЖБИ ПРОИЗВОДИ ЗА ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА ДОМАШЕН ПАЗАР

Никола Ристов

Tel:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

+ 389 2 310 40 42

Fax:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

+ 389 2 317 55 31

Email:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

nristov@alkaloid.com.mk

ПРОДАЖБИ ПРОИЗВОДИ ЗА ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА ИЗВОЗ

Дарко Нанов

Tel:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

+ 389 2 310 40 33

Fax:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

+ 389 2 310 40 27

Email:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

dnanov@alkaloid.com.mk

БИЛНА АПТЕКА СКОПЈЕ

Билјана Лазареска

Tel:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

+ 389 2 323 79 75

Email:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

blazareska@alkaloid.com.mk

ПРОИЗВОДСТВО И ИСТРАЖУВАЊЕ, РАЗВОЈ И РЕГИСТРАЦИЈА БИЛКА

Маја Стефкова

Tel:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

+ 389 2 246 53 61

Fax:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

+ 389 2 246 53 61

Email:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

mstefkova@alkaloid.com.mk

СТАНИЦА ЗА ОТКУП НА ЛЕКОВИТИ БИЛКИ – СКОПЈЕ

Бранко Настев

Tel:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

+ 389 2 246 52 44

Email:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

bnastev@alkaloid.com.mk

БИЗНИС РАЗВОЈ  

ПРОИЗВОДИ ЗА ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА

Андријана Бабуновска 

Tel:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

+389 2 3104 346

Email:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

ababunovska@alkaloid.com.mk

Email:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

businessdevelopmentfmcg@alkaloid.com.mk