КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАСИСКИ ИНДИКАТОРИТрендови на клучните консолидирани финансиски индикатори

(Во 000 МКД)20102011201220132014201520162017201820192020
Вкупни приходи6,172,281+8.2%7,048,740+14.2%7,109,229+0.9%7,275,497 +2.3%7,701,665 +5.9%8,244,866 +7.1%8,594,098+4.2%9,423,978+9.7%10,087,049+7.0%11,348,719+12.5%12,553,883+10.6%
Продажби5,934,328 +8.66,738,068 +13.56,788,633+0.8%7,097,599 +4.6%7,397,836+4.2%7,860,414 +6.3%8,292,770 +5.5%9,094,716+9.7%9,783,286 +7.6%11,102,808+13.5%12,132,328+9.3%
Бруто профит2,965,716+15.4%3,289,554+10.9%3,291,423 +0.1%3,424,586+4.0%3,561,153 +4.0%3,570,730+0.3%3,744,261 +4.9%4,058,314+8.4%4,428,951 +9.1%5,128,663+15.8%5,433,835+6.0%
ЕБИТДА944,523+1.3%1,028,096 +8.8%1,023,992-0.4%1,057,795+3.3%1,137,187 +7.5%1,157,094+1.8%1,296,424+12.0%1,413,337+9.0%1,555,517+10.1%1,857,857+19.4%2,077,935+11.8%
Оперативен профит 671,183+0.3%716,647+6.8%688,476-3.9%715,510+3.9%775,624+8.4%780,972+0.7%854,455+9.4%912,245+6.8%982,749+7.7%1,200,872+22.2%1,346,216+12.1%
Профит пред оданочување628,718+1.1%662,195+5.3%640,041-3.3%671,283 +4.9%746,046 +11.1%765,510+2.6%842,048+10.0%907,754+7.8%968,766+6.7%1,188,311+22.7%1,328,399+11.8%
Нето профит574,339+2.8%616,253 +7.3%583,730-5.3%600,426+2.9%618,454+3.0%666,467+7.8%731,818+9.8%809,277+10.6%862,411+6.6%1,015,260+17.7%1,167,485+15.0%
(Во 000 МКД)20102011201220132014201520162017201820192020
ЕПС Заработка по акција (Во Денари) 403.70+2.8%433.20 +7.3%410.50-5.2%422.30+2.9436.60+3.4%470.47+7.8%516.60+9.8%571.28+10.6%608.78+6.6%720.25+17.8%828.63+15.5%
ДПС Нето Дивиденда по акција (Во Денари) 150.00 +10.3%160.00+6.7%165.00+3.1%180.00+9.1%189.00+5.0%207.00+9.5%225.00+8.7%243.00 +8.0%272.00+11.9%324.00+19.1%360.00+11.1%