КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАСИСКИ ИНДИКАТОРИТрендови на клучните консолидирани финансиски индикатори

(Во 000 МКД)2013201420152016201720182019202020212022
Вкупни приходи 7,275,497+2.3% 7,701,665+5.9% 8,244,866+7.1% 8,594,098+4.2% 9,423,978+9.7% 10,087,049+7.0% 11,348,719+12.5% 12,553,883+10.6% 13,196,695+5.1% 15,349,814+16.3%
Продажби 7,097,599 +4.6% 7,397,836 +4.2% 7,860,414+6.3% 8,292,770 +5.5% 9,094,716+9.7% 9,783,286 +7.6% 11,102,808 +13.5% 12,132,328+9.3% 12,794,180 +5.5% 14,289,051+11.7%
Бруто профит 3,424,586+4.0%3,561,153+4.09% 3,570,730 +0.3% 3,744,261+4.9% 4,058,314 +8.4% 4,428,951+9.1% 5,128,663 +15.8% 5,433,835+6.0%5,765,075 +6.1%6,453,574+11.9%
ЕБИТДА 1,057,795+3.3%1,137,187 +7.5%1,157,094+1.8% 1,296,424+12.0% 1,413,337 +9.0% 1,555,517+10.1% 1,857,857+19.4% 2,077,935+11.8% 2,302,590+10.8% 2,537,702+10.2%
Оперативен профит 715,510+3.9%775,624+8.4%780,972+0.7%854,455+9.4%912,245+6.8%982,749+7.7%1,200,872+22.2%1,346,216+12.1% 1,479,152+9.9% 1,669,966+12.9%
Профит пред оданочување 671,283 +4.9%746,046 +11.1%765,510+2.6%842,048+10.0%907,754+7.8%968,766+6.7%1,188,311+22.7%1,328,399+11.8%1,459,924+9.9%1,643,767+12.6%
Нето профит 600,426+2.9%618,454+3.0%666,467+7.8%731,818+9.8%809,277+10.6%862,411+6.6%1,015,260+17.7%1,167,485+15.0%1,304,960 +11.8%1,463,421+12.1%
(Во 000 МКД)2013201420152016201720182019202020212022
ЕПС Заработка по акција (Во Денари)422.30+2.9%436.60+3.4%470.47+7.8%516.60+9.8%571.28+10.6%608.78+6.6%720.25+17.8%828.63+15.5%928.46 +12.0%1,041.20+12.1%
ДПС Нето дивиденда по акција (Во Денари) 180.00+9.1%189.00+5.0%207.00+9.5%225.00+8.7%243.00 +8.0%272.00+11.9%324.00+19.1%360.00+11.1%396.00+10.0%441.00+11.4%