ФАРМАЦИЈА

НАШИ ПРОИЗВОДИ

Луѓето градат високо за да гледаат подалеку.

Луѓето градат заедно за да бидат поблиску.

Луѓето градат цврсто за да се чувствуваат посигурно.

Ние градиме за луѓето да имаат подобро здравје затоа што...

ЗДРАВЈЕТО Е ПРЕД СÈ!

Преглед

Производствени капацитети

Производство – Фармација

Почнувајќи од 1998 година, „Алкалоид“ АД Скопје мина низ инвестициски циклус вреден приближно 60 милиони евра, средства кои, главно, беа искористени во сегментот Производство – Фармација.

Во 2002 година компанијата ја заврши изградбата на новата фабрика за цврсти дозирани форми и на фабриката за полусинтетски цефалоспорини, која се наоѓа на околу 10 км од седиштето на „Алкалоид“ АД Скопје, во западноиндустриската зона во Ѓорче Петров.

Водејќи сметка за квалитетно одвивање на процесот на производство, во 2005 г. „Алкалоид“ изгради и опреми нов оддел за пакување лекови, во согласност со нормите за добра производствена пракса. Одделот е опремен со 6 автоматски блистер-линии и со една стрип-линија, наменета за пакување на таблетите Caffetin. Во рамките на инвестицискиот проект за нов погон за пакување лекови, „Алкалоид“ предвиде и приспособи нов простор за чување полупроизводи (интермедиери), во согласност со највисоките стандарди за работење во фармацевтските компании. Со оваа дополнителна инвестиција во голема мера е добиена предност во брзината и во ефикасноста на одвивање на производствениот процес, со тоа што постојната резерва на полупроизводи се подготвува за различни пазари, според различните побарувачки и потреби.

Со цел да се подигне степенот на автоматизација на производството, инсталирана е автоматска линија за дозирање, затворање, етикетирање и за пакување течности за орална употреба.

Во 2018 година е пуштен во употреба погонот за полуцврсти форми, по извршената целосна реконструкција на просторот, во согласност со барањата на GMP-стандардите. Набавена и поставена е нова опрема за производство на масти за окуларна и за топикална употреба и на кремови и гелови за топикална употреба.

Во 2020 година е пуштен во употреба нов погон за пакување лекови, опремен со две  блистер-линии за пакување со голема брзина, со кои се постигнува зголемување на капацитетите за пакување за 25 %.

Во 2021 г. се реализира инсталација на втора автоматска линија за дозирање течности за орална употреба, со што се обезбеди дозирање производи со нов волумен и со нов тип амбалажни единици.

 

Производствени капацитети

Производство – Фармација се состои од следниве производствени оддели/капацитети:

- Производство – цврсти форми

- Производство – цефалоспорини

- Производство – течности

- Производство – полуцврсти форми

- Пакување лекови

- Производство на фармацевтски суровини

Сите капацитети за производство на фармацевтски дозирани форми се целосно опремени во согласност со европските GMP-стандарди.

Строгите норми за добра производствена пракса налагаат почитување на прописите што се од исклучителна важност за непречено и за високософистицирано одвивање на процесот на производство на лекови.

Севкупната производствена програма на фармацевтски производи на Производство – Фармација се состои од следниве фармацевтски форми:

 • цврсти дозирани форми за орална употреба: таблети – конвенционално и модифицирано ослободување – филм-обложени таблети, дражеи, капсули и сув прашок за орална суспензија;

 • течни дозирани форми за орална употреба: раствори за орална употреба, сирупи и суспензии;

 • топикални препарати: кремови, масти, раствори за надворешна употреба, гелови, вагиналети и супозитории.

Покрај капацитетите за производство на фармацевтски дозирани форми, Производство – Фармација на „Алкалоид“ има погон за екстракција на опиоиди, кој вклучува производство на морфин и на негови деривати како фармацевтски суровини.

Производствениот капацитет на годишно ниво, организиран во три смени, е следниов:

 • 4 милијарди цврсти дозирани форми за орална употреба;

 • 200 милиони таблети, 85 милиони капсули, 5 милиони шишиња сув прашок за орална суспензија и 10 милиони одделни кутии на готови лекови, полусинтетски цефалоспорини, како цврсти дозирани форми за орална употреба;

 • 6 милиони супозитории и вагитории;

 • 10 милиони туби маст, кремови и гелови;

 • 1,8 милиони шишиња раствори за надворешна употреба;

 • 9 милиони шишиња раствори за орална употреба, сирупи и суспензии;  

 • 160 милиони одделни кутии за пакување лекови;

 • 10 тона производство на фармацевтски суровини.

КОНТАКТИРАЈТЕ НÉ


ПРОИЗВОДСТВО ФАРМАЦИЈА


Маја Лазарова


Tel:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

+389 2 310 43 26

Email:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

[email protected]

ФАРМАЦЕВТСКИ КОРПОРАТИВЕН РАЗВОЈ

Милош Радуловиќ


Tel:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

+ 389 2 310 42 67

Email:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

[email protected]

Кластер Источна Европа, Фармација 

Ернест Дебрешлиоски

Tel:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

+389 2 3104 372

Email:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

[email protected]

МЕДИЦИНСКИ РАБОТИ И ПОРТФОЛИО

Снежана Петровска

Tel:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

+ 389 2 310 40 37

Email:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

[email protected]

БИЗНИС РАЗВОЈ

Наташа Николовска

Tel:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

+ 389 2 311 07 40

Email:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

[email protected]

Email:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

[email protected]

ИНОВАЦИИ И СТРАТЕШКИ ПРОЕКТИ, М&А

Татјана Трајкова

Tel:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

+ 389 2 3104 249

Email:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

[email protected]

ИСТРАЖУВАЊЕ & РАЗВОЈ

Јелена Лазова

Tel:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

+389 2 3104 300

Email:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

[email protected]

РЕГУЛАТОРНИ РАБОТИ

Наташа Вукиќевиќ

Tel:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

+ 389 2 310 40 86

Email:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

[email protected]

ГЛОБАЛНА ФАРМАКОВИГИЛАНЦА

Сандра Чомовска Мадевска

Tel:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

+ 389 2 310 42 98

Email:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

[email protected]

ИНТЕГРАЦИИ И ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ

Дорка Михајлова

Email:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

[email protected]

РАЗВОЈ НА АМБАЛАЖА И ДАТА МЕНАЏМЕНТ

Слободан Вукајловиќ

Tel:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

+389 2 310 43 41

Email:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

[email protected]

ПРОДАЖБИ ЈИ ЕВРОПА, БОЛИЧКИ ПРОДАЖБИ, АЛКАЛОИД КОНС


Владимир ИндовTel:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

+ 389 2 310 43 88

Email:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

[email protected]

ПРОДАЖБИ ФАРМАЦИЈА ЗА ДОМАШЕН ПАЗАР

Биљана Танева

Tel:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

+ 389 2 310 40 45

Email:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

[email protected]

БОЛНИЧКИ ПРОДАЖБИ

Дејан Терзиовски

Tel:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

+ 389 2 310 40 74

Email:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

[email protected]

РЕГИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН ЛИДЕР ЗА АЛБАНИЈА И КОСОВО

Агрон Хавзиу

Tel:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

+389 2 310 40 53

Email:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

[email protected]

РЕГИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН ЛИДЕР ВО СРБИЈА, ЦРНА ГОРА, БИХ

Огнен Трајковски

Tel:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

+ 389 2 310 40 53

Email:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

[email protected]

MЕНАЏЕР ЗА ПОДДРШКА НА ПРОДАЖНИ ОПЕРАЦИИ ЗА ЕУ, ЦИС, УКРАИНА И ДРУГИ ЗЕМЈИ

Татјана Иваноска Филиповска

Tel:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

+ 389 2 3104 022

Email:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

[email protected]

РЕГИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏЕР ЗА ЦИС И УКРАИНА

Димитар Георгиевски

Tel:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

+ 389 2 310 41 67

Email:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

[email protected]

РЕГИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН ЛИДЕР ЗА БУГАРИЈА, ХРВАТСКА И СЛОВЕНИЈА

Миа Арсоски

Tel:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

+ 389 2 310 42 23

Email:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

[email protected]

РЕГИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН ЛИДЕР ЗА ДРУГИ ЕУ И НОВИ ПАЗАРИ

Калина Боровчанска

Tel:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

+ 389 2 310 41 67

Email:‎‎‎‎‏‏‎ ‎

[email protected]