КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕПОЛИТИКА НА СПРЕЧУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО СУДИР НА ИНТЕРЕСИ НА АЛКАЛОИД АД Скопје

КОРПОРАТИВНА СТРУКТУРА


 По струка е дипломиран машински инженер. Магистрирал на Chartered Institute of Marketing во Лондон, Велика Британија. Член е на Управниот одбор од 2004 година, а за претседател на Управниот одбор е назначен во 2007 година. Одговорен за севкупното работење на Групацијата „Алкалоид“ АД.

Живко Мукаетов

Претседател на Управниот одбор и Генерален директор на „Алкалоид“ АД Скопје

Дипломиран економист. Член на Одборот од јануари 2013 година. Одговорен е за финансиските операции на компанијата.

Виктор Стојчевски

Член на Управниот одбор и директор на Финансии

Дипломиран доктор на медицина. Постдипломски студии по фармаковигиланца на University of Hertfordshire, Hatfield, Велика Британија. Член е на Одборот од април 2023 година. Одговорна за обезбедување квалитет и за интегрираниот менаџмент-систем на „Алкалоид“ на корпоративно ниво.

Оливера Панева

Член на Управниот одбор и одговорна за обезбедување квалитет и за интегрираниот менаџмент-систем на „Алкалоид“ на корпоративно ниво

Дипломиран економист. Член на Одборот од 2006 година. Одговорен за акционерството и за имотните прашања.


Ѓорѓи Јованов

Член на Управниот одбор и директор на Акционерство и имотни прашања на компанијата

B. Sc. во Машински факултет. Член на Одборот од 2007 година. Одговорен за целокупното работење на одделот за општи услуги.

Ќире Ицев

Член на Управниот одбор и директор на Службата за општи работи