Дознајте повеќе за нас и нашата Политика за Општествена Одговорност

ПРИДОБИВКИ


Конкурентна основна плата

Нашата политика за надоместоци се базира на неколку концепти: конкурентен, мотивирачки, навремен и транспарентен. Принципите што се користат за одредување на понудената плата служат за да го признаат вашиот придонес и да го стимулираат вашето работење. Тие нудат можности за мотивирачки пакети во вашата кариера, во зависност од резултатите, од напредокот во неа и од успехот на компанијата во целост.

Планирање перформанси и развој

Ние сме посветени да им дадеме можности на своите вработени да растат и да го реализираат својот целосен потенцијал. Вработените во „Алкалоид“ АД Скопје учествуваат во процената, во оценувањето на успешноста на работата и во процесот на планирање и развој. Преку ова вработените се фокусираат на јасни и на амбициозни цели – да постават насоки и приоритети и да ги разјаснат очекувањата во рамките на компанијата. Преку ова се промовира култура на постојано подобрување и на оставање печат на додадена вредност во компанијата. Планот за развој на секој вработен ги поддржува неговите краткорочни развојни и долгорочни аспирации во кариерата и го следи напредокот, наспроти специфичните цели во текот на целата година. Веруваме дека посветеноста на секој вработен, заедно со пакетот од кариерни предизвици, ги поместува границите на заеднички успех, па заедно остваруваме повисоки цели.

 


Рамнотежа меѓу приватниот и професионалниот живот

Ние разбираме дека нашите вработени имаат активности и одговорности и надвор од работното место. Затоа, нашата компанија, освен што го поддржува начинот на кој работат вработените, истовремено го поддржува и нивниот личен живот. Ова е причината поради која одржуваме постојаност во работните часови, но, исто така, очекуваме вработените да посветат време и напор кога одредени прилики го бараат тоа за успехот на бизнисот.

Ние го нудиме и следново:

• тимска работа;

• работна атмосфера која мотивира;

• pаботно опкружување со најсовремени лаборатории и производствени капацитети и

• високи стандарди за здравствена заштита.

• приватно здравствено осигурување за вработените во Алкалоид АД Скопје

ЕДЕН РАБОТЕН ДЕН ВО АЛКАЛОИД


  Еден работен ден во Алкалоид - Дора Димовска

  „Секој мој работен ден е непредвидлив и динамичен, со оглед на тоа што тимот на ИСПМА посветено работи на менаџирање разновидни сложени стратешки иницијативи, од идеја до реализација, како што се гринфилд-инвестициите за нови производствени погони, потенцијалните аквизиции, стратешките партнерства за договорно производство и за развој, изработката на проекти за апликации за грантови поддржани од ЕУ и воведувањето иновативни производствени сегменти и бизнис-модели.

   

  Во рамките на моите одговорности се и пронаоѓањето и евалуацијата на нови идеи, како и проектното менаџирање на комплексниот развој на лекови со додадена вредност, кое ќе овозможи 'Алкалоид' да се диференцира од другите генерички компании. Со тимска работа и со агилен пристап при координирањето на проектите, сите интерно и екстерно засегнати страни придонесуваме за побрзо приспособување на промените и за реализирање на компаниските цели“, Дора Димовска, координатор за иновации, стратешки проекти и M&A, Фармација.

   Еден работен ден во Алкалоид - Ирена Трлин

   „Како член на тимот на Бизнис развој во „Алкалоид“ АД Скопје, имам одлична можност да бидам дел од една динамична и иновативна средина на луѓе, која е посветена на раст и на успех на нашата компанија.

    

   Нашиот тим е супер мотивиран за идентификување нови деловни можности, развивање стратешки партнерства и за пласирање нови производи на пазарите.

   Секојдневието ни е исполнето со воспоставување нови контакти и со комуникација со нови и со постојни партнери од различни националности од сиот свет, како и со континуирана соработка со голем број сектори внатре во компанијата.

    

   Преговарањето и договарањето нови лиценцни бизнис-зделки понекогаш e голем предизвик, но претставува и огромно задоволство кога целите на „Алкалоид“ се остварени.

    

   Работиме заеднички и постојано се поттикнуваме себеси да размислуваме неконвенционално, доаѓајќи до креативни решенија кои ни помагаат да го оствариме она кон што се стремиме.“, Ирена Трлин, специјалист за лиценцирање, Бизнис развој.


    Еден работен ден во Алкалоид - Андријана Груевска

    „Мојата работа како координатор во Службата за управување со матични податоци е, пред сè, фокусирана на обработка, уредување и на управување со информациите поврзани со матичните податоци на компанијата, нешто што за мене претставува предизвик и бесконечен извор на инспирација.

     

    Секој работен ден е посебно доживување исполнето со нови искуства и со можност за личен и за професионален напредок и развој. Големо задоволство ми е што сум дел од еден извонреден тим, во кој секој член со својот креативен и аналитичен пристап спрема истражувањето информации придонесува за нашиот заеднички успех. Со особена страст и преданост кон работата заедно ги надминуваме пречките, изнаоѓаме иновативни решенија и се стремиме да бидеме во тек со најновите технологии и трендови во индустријата. Да продолжиме да се инспирираме едни со други, да ги прифаќаме предизвиците со кои секојдневно се соочуваме и да ги поместиме границите одејќи напред со нашите заложби!“ - Андријана Груевска, Координатор за управување со матични податоци, Фармација.

     Еден работен ден во Алкалоид - Александра Крстевска

     „’If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together’ e мотото на нашиот тим Физибилити. Како член на тимот ми причинува големо задоволство да работам во една динамична и различна средина, во која секојдневно сум опкружена со професионалци од различни научни области.

      

     Колегите од мојот тим ми се секојдневна инспирација и мотивација, а сметам дека е тоа клучната алатка во наоѓањето секојдневна среќа и возбуда на работното место. Моите активности се сконцентрирани на осмислување, креирање и на поставување на иницијалната регулаторна стратегија. И, притоа, многу сум среќна што „Алкалоид“ ми остава простор да ја внесам својата креативност и автентичност во секојдневната работа, што дополнително ми ја продлабочува желбата за истражување, себедоусовршување и за надградување, и професионално и приватно“ Александра Крстевска, постар истражувач за регулаторни работи, Физибилити.


      Еден работен ден во Алкалоид - Славица Попоска-Томевска

      „Работниот ден е динамичен и исполнет со голем број активности и предизвици. Вклучени сме во повеќе процеси во рамките на компанијата, при што мултидисциплинарниот пристап и инпутот од Rx сe неизоставен сегмент за реализација на проектите.

       

      Континуирано следиме стручна литература, „Mедицина базирана на докази“, која, во корелација со светските трендови во фармакотерапијата, е значајна при евалуација на новите предлог-производи за воведување во Rx-портфолиото.

      Изучувањето на производите и изработката/одобрувањето на сите видови промотивни материјали и содржини за дигиталните платформи се одвиваат во континуитет.

       

      Спроведуваме обуки на стручно-комерцијалните тимови по претставништвата, кои се неопходни за креирање на медицинскиот маркетинг за Rx-портфолиото.

      Како дел од Rx-тимот, насочени сме спрема континуирано проширување на алкалоидовото портфолио, со цел обезбедување современа терапија за пациентите, како и поддршка на маркетинг-тимовите за остварување на компаниските цели за континуиран раст и развој", Славица Попоска-Томевска, менаџер за медицински работи во Rx.


       Еден работен ден во Алкалоид - Нина Петковска

       „Менаџирање на глобалното портфолио на интелектуална сопственoст на компанијата е клучна одговорност за нашиот тим. Динамичноста на нашата работа претставува секојдневен предизвик при креирањето најдобра стратегија за заштита и за препознатливост на уникатниот идентитет на нашата компанија.

        

       Преку креативност за нови бренд-имиња, утврдување ризици, регистрација и одржување на важноста на правата, нашиот тим се грижи за секој аспект од портфолиото на трговски марки, дизајни и на авторски и сродни права. Со континуирано следење на најновите трендови и промени во областа и преку мониторинг, лиценцирање и заштита од повреди на правата, остануваме конкурентни и во чекор со индустријата.

        

       Денот го завршувам со чувство на задоволство знаејќи дека со автентичност, инвентивност и со соработка придонесуваме за континуиран раст и развој на компанијата“, Нина Петковска, менаџер во Трговски марки, Медицински работи, портфолио, глобална фармаковигиланца и трговски марки – Фармација.


        Еден работен ден во Алкалоид - Елеонора Трајковска – Стојчевска

        „Постојаното усовршување, меѓусебното пренесување на знаењето и поддршката на тимот придонесуваат за успешна реализација на секојдневните предизвици во Истражување и развој на нови козметички производи.

        Како водител на проекти за развој на козметички производи, особено за влажни марамчиња, учествувам во создавањето на козметички производи за најмалите со многу љубов и врвен квалитет следејќи ги светските стандарди.

         

        Проектите започнуваат од идеа за нов производ, следејќи го процесот на развој на формулација на козметичките производи, нивно тестирање преку дерматолошки испитувања и имплементирање во индустриско производство, проследено со валидација на процесот и следење на стабилност.

        Испорачуваме безбедни козметички производи во согласност со регулаторните барања и најновите трендови.

         

        Сите проекти успешно се реализираат благодарение на стручноста, соработката, добрата комуникација и кординација меѓу секторите интерно во компанијата, како и со надворешните соработници.

        Клуч на успехот е континуиран развој!“, Елеонора Трајковска Стојчевска, самостоен истражувач координатор во развој на козметички производи.

        „Постојаното усовршување, меѓусебното пренесување на знаењето и поддршката на тимот придонесуваат за успешна реализација на секојдневните предизвици во Истражување и развој на нови козметички производи.

        Како водител на проекти за развој на козметички производи, особено за влажни марамчиња, учествувам во создавањето на козметички производи за најмалите со многу љубов и врвен квалитет следејќи ги светските стандарди.

         

        Проектите започнуваат од идеа за нов производ, следејќи го процесот на развој на формулација на козметичките производи, нивно тестирање преку дерматолошки испитувања и имплементирање во индустриско производство, проследено со валидација на процесот и следење на стабилност.

        Испорачуваме безбедни козметички производи во согласност со регулаторните барања и најновите трендови.

         

        Сите проекти успешно се реализираат благодарение на стручноста, соработката, добрата комуникација и кординација меѓу секторите интерно во компанијата, како и со надворешните соработници.

        Клуч на успехот е континуиран развој!“, Елеонора Трајковска Стојчевска, самостоен истражувач координатор во развој на козметички производи.


         Eден работен ден во Алкалоид - Даниел Величковски

         „Секој работен ден започнува со краток договор со тимот. Ги споделуваме мислењата и идеите, како за самиот ден така и за темпото на работа во наредниот период. Организациски се распределуваме со строго дефинирани задачи, со висок степен на контрола, но и со флексибилност и со координација со секој член од тимот, за да се постигне бараната ефектност и продуктивност од сиот оддел. Секако, многу е значајна и соработката со другите служби со кои сме дел од комплексниот синџир во едно производство, за да можат да се согледаат и да се надминат сите предизвици што се појавуваат во работата. За добро оформен тим, тим со голема доверба меѓу членовите и со добра работна атмосфера, не постојат предизвици што не се надминуваат“

          Eден работен ден во Алкалоид - Билјана Стефановска

          „Производството е една динамична и мултидисциплинарна активност, која крајно ќе резултира со тоа готово кутиче. Работното место, како и задачите и одговорностите што ги носи тоа ја диктираат динамиката на денот. Работниот ден започнува со поставување цели за тоа што се очекува да се сработи и се планираат дневните активности. Во текот на смената континуирано се контролира работата на секој сегмент, што подразбира контрола на правилното и безбедно ракување со опремата, материјалите и со производите од страна на вработените, а во согласност со пропишаните правила и упатства дадени во воспоставените стандардни оперативни постапки (сопови), процедури и водичи. Грижата за почитувањето на строгите GMP-норми и политиката за квалитет се основата на која се базира сиот процес за добивање квалитетен, безбеден и ефикасен производ - лек. На крајот на денот, кога ќе се погледне палетата со спакуван, готов производ, подготвен за испорака, се создава позитивно чувство за успешно постигнатата цел. Во тој момент сите активности што претходно сме ги спровеле, навидум, остануваат во втор план, но ја дефинираат вредноста и значењето на чувството на задоволство“

           Еден работен ден во Алкалоид - Дора Димовска

           „Секој мој работен ден е непредвидлив и динамичен, со оглед на тоа што тимот на ИСПМА посветено работи на менаџирање разновидни сложени стратешки иницијативи, од идеја до реализација, како што се гринфилд-инвестициите за нови производствени погони, потенцијалните аквизиции, стратешките партнерства за договорно производство и за развој, изработката на проекти за апликации за грантови поддржани од ЕУ и воведувањето иновативни производствени сегменти и бизнис-модели.

            

           Во рамките на моите одговорности се и пронаоѓањето и евалуацијата на нови идеи, како и проектното менаџирање на комплексниот развој на лекови со додадена вредност, кое ќе овозможи 'Алкалоид' да се диференцира од другите генерички компании. Со тимска работа и со агилен пристап при координирањето на проектите, сите интерно и екстерно засегнати страни придонесуваме за побрзо приспособување на промените и за реализирање на компаниските цели“, Дора Димовска, координатор за иновации, стратешки проекти и M&A, Фармација.

            Еден работен ден во Алкалоид - Ирена Трлин

            „Како член на тимот на Бизнис развој во „Алкалоид“ АД Скопје, имам одлична можност да бидам дел од една динамична и иновативна средина на луѓе, која е посветена на раст и на успех на нашата компанија.

             

            Нашиот тим е супер мотивиран за идентификување нови деловни можности, развивање стратешки партнерства и за пласирање нови производи на пазарите.

            Секојдневието ни е исполнето со воспоставување нови контакти и со комуникација со нови и со постојни партнери од различни националности од сиот свет, како и со континуирана соработка со голем број сектори внатре во компанијата.

             

            Преговарањето и договарањето нови лиценцни бизнис-зделки понекогаш e голем предизвик, но претставува и огромно задоволство кога целите на „Алкалоид“ се остварени.

             

            Работиме заеднички и постојано се поттикнуваме себеси да размислуваме неконвенционално, доаѓајќи до креативни решенија кои ни помагаат да го оствариме она кон што се стремиме.“, Ирена Трлин, специјалист за лиценцирање, Бизнис развој.


             Еден работен ден во Алкалоид - Андријана Груевска

             „Мојата работа како координатор во Службата за управување со матични податоци е, пред сè, фокусирана на обработка, уредување и на управување со информациите поврзани со матичните податоци на компанијата, нешто што за мене претставува предизвик и бесконечен извор на инспирација.

              

             Секој работен ден е посебно доживување исполнето со нови искуства и со можност за личен и за професионален напредок и развој. Големо задоволство ми е што сум дел од еден извонреден тим, во кој секој член со својот креативен и аналитичен пристап спрема истражувањето информации придонесува за нашиот заеднички успех. Со особена страст и преданост кон работата заедно ги надминуваме пречките, изнаоѓаме иновативни решенија и се стремиме да бидеме во тек со најновите технологии и трендови во индустријата. Да продолжиме да се инспирираме едни со други, да ги прифаќаме предизвиците со кои секојдневно се соочуваме и да ги поместиме границите одејќи напред со нашите заложби!“ - Андријана Груевска, Координатор за управување со матични податоци, Фармација.

              Еден работен ден во Алкалоид - Александра Крстевска

              „’If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together’ e мотото на нашиот тим Физибилити. Како член на тимот ми причинува големо задоволство да работам во една динамична и различна средина, во која секојдневно сум опкружена со професионалци од различни научни области.

               

              Колегите од мојот тим ми се секојдневна инспирација и мотивација, а сметам дека е тоа клучната алатка во наоѓањето секојдневна среќа и возбуда на работното место. Моите активности се сконцентрирани на осмислување, креирање и на поставување на иницијалната регулаторна стратегија. И, притоа, многу сум среќна што „Алкалоид“ ми остава простор да ја внесам својата креативност и автентичност во секојдневната работа, што дополнително ми ја продлабочува желбата за истражување, себедоусовршување и за надградување, и професионално и приватно“ Александра Крстевска, постар истражувач за регулаторни работи, Физибилити.


               Еден работен ден во Алкалоид - Славица Попоска-Томевска

               „Работниот ден е динамичен и исполнет со голем број активности и предизвици. Вклучени сме во повеќе процеси во рамките на компанијата, при што мултидисциплинарниот пристап и инпутот од Rx сe неизоставен сегмент за реализација на проектите.

                

               Континуирано следиме стручна литература, „Mедицина базирана на докази“, која, во корелација со светските трендови во фармакотерапијата, е значајна при евалуација на новите предлог-производи за воведување во Rx-портфолиото.

               Изучувањето на производите и изработката/одобрувањето на сите видови промотивни материјали и содржини за дигиталните платформи се одвиваат во континуитет.

                

               Спроведуваме обуки на стручно-комерцијалните тимови по претставништвата, кои се неопходни за креирање на медицинскиот маркетинг за Rx-портфолиото.

               Како дел од Rx-тимот, насочени сме спрема континуирано проширување на алкалоидовото портфолио, со цел обезбедување современа терапија за пациентите, како и поддршка на маркетинг-тимовите за остварување на компаниските цели за континуиран раст и развој", Славица Попоска-Томевска, менаџер за медицински работи во Rx.


                Еден работен ден во Алкалоид - Нина Петковска

                „Менаџирање на глобалното портфолио на интелектуална сопственoст на компанијата е клучна одговорност за нашиот тим. Динамичноста на нашата работа претставува секојдневен предизвик при креирањето најдобра стратегија за заштита и за препознатливост на уникатниот идентитет на нашата компанија.

                 

                Преку креативност за нови бренд-имиња, утврдување ризици, регистрација и одржување на важноста на правата, нашиот тим се грижи за секој аспект од портфолиото на трговски марки, дизајни и на авторски и сродни права. Со континуирано следење на најновите трендови и промени во областа и преку мониторинг, лиценцирање и заштита од повреди на правата, остануваме конкурентни и во чекор со индустријата.

                 

                Денот го завршувам со чувство на задоволство знаејќи дека со автентичност, инвентивност и со соработка придонесуваме за континуиран раст и развој на компанијата“, Нина Петковска, менаџер во Трговски марки, Медицински работи, портфолио, глобална фармаковигиланца и трговски марки – Фармација.


                 Еден работен ден во Алкалоид - Елеонора Трајковска – Стојчевска

                 „Постојаното усовршување, меѓусебното пренесување на знаењето и поддршката на тимот придонесуваат за успешна реализација на секојдневните предизвици во Истражување и развој на нови козметички производи.

                 Како водител на проекти за развој на козметички производи, особено за влажни марамчиња, учествувам во создавањето на козметички производи за најмалите со многу љубов и врвен квалитет следејќи ги светските стандарди.

                  

                 Проектите започнуваат од идеа за нов производ, следејќи го процесот на развој на формулација на козметичките производи, нивно тестирање преку дерматолошки испитувања и имплементирање во индустриско производство, проследено со валидација на процесот и следење на стабилност.

                 Испорачуваме безбедни козметички производи во согласност со регулаторните барања и најновите трендови.

                  

                 Сите проекти успешно се реализираат благодарение на стручноста, соработката, добрата комуникација и кординација меѓу секторите интерно во компанијата, како и со надворешните соработници.

                 Клуч на успехот е континуиран развој!“, Елеонора Трајковска Стојчевска, самостоен истражувач координатор во развој на козметички производи.

                 „Постојаното усовршување, меѓусебното пренесување на знаењето и поддршката на тимот придонесуваат за успешна реализација на секојдневните предизвици во Истражување и развој на нови козметички производи.

                 Како водител на проекти за развој на козметички производи, особено за влажни марамчиња, учествувам во создавањето на козметички производи за најмалите со многу љубов и врвен квалитет следејќи ги светските стандарди.

                  

                 Проектите започнуваат од идеа за нов производ, следејќи го процесот на развој на формулација на козметичките производи, нивно тестирање преку дерматолошки испитувања и имплементирање во индустриско производство, проследено со валидација на процесот и следење на стабилност.

                 Испорачуваме безбедни козметички производи во согласност со регулаторните барања и најновите трендови.

                  

                 Сите проекти успешно се реализираат благодарение на стручноста, соработката, добрата комуникација и кординација меѓу секторите интерно во компанијата, како и со надворешните соработници.

                 Клуч на успехот е континуиран развој!“, Елеонора Трајковска Стојчевска, самостоен истражувач координатор во развој на козметички производи.


                  Eден работен ден во Алкалоид - Даниел Величковски

                  „Секој работен ден започнува со краток договор со тимот. Ги споделуваме мислењата и идеите, како за самиот ден така и за темпото на работа во наредниот период. Организациски се распределуваме со строго дефинирани задачи, со висок степен на контрола, но и со флексибилност и со координација со секој член од тимот, за да се постигне бараната ефектност и продуктивност од сиот оддел. Секако, многу е значајна и соработката со другите служби со кои сме дел од комплексниот синџир во едно производство, за да можат да се согледаат и да се надминат сите предизвици што се појавуваат во работата. За добро оформен тим, тим со голема доверба меѓу членовите и со добра работна атмосфера, не постојат предизвици што не се надминуваат“

                   Eден работен ден во Алкалоид - Билјана Стефановска

                   „Производството е една динамична и мултидисциплинарна активност, која крајно ќе резултира со тоа готово кутиче. Работното место, како и задачите и одговорностите што ги носи тоа ја диктираат динамиката на денот. Работниот ден започнува со поставување цели за тоа што се очекува да се сработи и се планираат дневните активности. Во текот на смената континуирано се контролира работата на секој сегмент, што подразбира контрола на правилното и безбедно ракување со опремата, материјалите и со производите од страна на вработените, а во согласност со пропишаните правила и упатства дадени во воспоставените стандардни оперативни постапки (сопови), процедури и водичи. Грижата за почитувањето на строгите GMP-норми и политиката за квалитет се основата на која се базира сиот процес за добивање квалитетен, безбеден и ефикасен производ - лек. На крајот на денот, кога ќе се погледне палетата со спакуван, готов производ, подготвен за испорака, се создава позитивно чувство за успешно постигнатата цел. Во тој момент сите активности што претходно сме ги спровеле, навидум, остануваат во втор план, но ја дефинираат вредноста и значењето на чувството на задоволство“

                    Еден работен ден во Алкалоид - Дора Димовска

                    „Секој мој работен ден е непредвидлив и динамичен, со оглед на тоа што тимот на ИСПМА посветено работи на менаџирање разновидни сложени стратешки иницијативи, од идеја до реализација, како што се гринфилд-инвестициите за нови производствени погони, потенцијалните аквизиции, стратешките партнерства за договорно производство и за развој, изработката на проекти за апликации за грантови поддржани од ЕУ и воведувањето иновативни производствени сегменти и бизнис-модели.

                     

                    Во рамките на моите одговорности се и пронаоѓањето и евалуацијата на нови идеи, како и проектното менаџирање на комплексниот развој на лекови со додадена вредност, кое ќе овозможи 'Алкалоид' да се диференцира од другите генерички компании. Со тимска работа и со агилен пристап при координирањето на проектите, сите интерно и екстерно засегнати страни придонесуваме за побрзо приспособување на промените и за реализирање на компаниските цели“, Дора Димовска, координатор за иновации, стратешки проекти и M&A, Фармација.

                     Еден работен ден во Алкалоид - Ирена Трлин

                     „Како член на тимот на Бизнис развој во „Алкалоид“ АД Скопје, имам одлична можност да бидам дел од една динамична и иновативна средина на луѓе, која е посветена на раст и на успех на нашата компанија.

                      

                     Нашиот тим е супер мотивиран за идентификување нови деловни можности, развивање стратешки партнерства и за пласирање нови производи на пазарите.

                     Секојдневието ни е исполнето со воспоставување нови контакти и со комуникација со нови и со постојни партнери од различни националности од сиот свет, како и со континуирана соработка со голем број сектори внатре во компанијата.

                      

                     Преговарањето и договарањето нови лиценцни бизнис-зделки понекогаш e голем предизвик, но претставува и огромно задоволство кога целите на „Алкалоид“ се остварени.

                      

                     Работиме заеднички и постојано се поттикнуваме себеси да размислуваме неконвенционално, доаѓајќи до креативни решенија кои ни помагаат да го оствариме она кон што се стремиме.“, Ирена Трлин, специјалист за лиценцирање, Бизнис развој.


                      Еден работен ден во Алкалоид - Андријана Груевска

                      „Мојата работа како координатор во Службата за управување со матични податоци е, пред сè, фокусирана на обработка, уредување и на управување со информациите поврзани со матичните податоци на компанијата, нешто што за мене претставува предизвик и бесконечен извор на инспирација.

                       

                      Секој работен ден е посебно доживување исполнето со нови искуства и со можност за личен и за професионален напредок и развој. Големо задоволство ми е што сум дел од еден извонреден тим, во кој секој член со својот креативен и аналитичен пристап спрема истражувањето информации придонесува за нашиот заеднички успех. Со особена страст и преданост кон работата заедно ги надминуваме пречките, изнаоѓаме иновативни решенија и се стремиме да бидеме во тек со најновите технологии и трендови во индустријата. Да продолжиме да се инспирираме едни со други, да ги прифаќаме предизвиците со кои секојдневно се соочуваме и да ги поместиме границите одејќи напред со нашите заложби!“ - Андријана Груевска, Координатор за управување со матични податоци, Фармација.

                       Еден работен ден во Алкалоид - Александра Крстевска

                       „’If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together’ e мотото на нашиот тим Физибилити. Како член на тимот ми причинува големо задоволство да работам во една динамична и различна средина, во која секојдневно сум опкружена со професионалци од различни научни области.

                        

                       Колегите од мојот тим ми се секојдневна инспирација и мотивација, а сметам дека е тоа клучната алатка во наоѓањето секојдневна среќа и возбуда на работното место. Моите активности се сконцентрирани на осмислување, креирање и на поставување на иницијалната регулаторна стратегија. И, притоа, многу сум среќна што „Алкалоид“ ми остава простор да ја внесам својата креативност и автентичност во секојдневната работа, што дополнително ми ја продлабочува желбата за истражување, себедоусовршување и за надградување, и професионално и приватно“ Александра Крстевска, постар истражувач за регулаторни работи, Физибилити.


                        Еден работен ден во Алкалоид - Славица Попоска-Томевска

                        „Работниот ден е динамичен и исполнет со голем број активности и предизвици. Вклучени сме во повеќе процеси во рамките на компанијата, при што мултидисциплинарниот пристап и инпутот од Rx сe неизоставен сегмент за реализација на проектите.

                         

                        Континуирано следиме стручна литература, „Mедицина базирана на докази“, која, во корелација со светските трендови во фармакотерапијата, е значајна при евалуација на новите предлог-производи за воведување во Rx-портфолиото.

                        Изучувањето на производите и изработката/одобрувањето на сите видови промотивни материјали и содржини за дигиталните платформи се одвиваат во континуитет.

                         

                        Спроведуваме обуки на стручно-комерцијалните тимови по претставништвата, кои се неопходни за креирање на медицинскиот маркетинг за Rx-портфолиото.

                        Како дел од Rx-тимот, насочени сме спрема континуирано проширување на алкалоидовото портфолио, со цел обезбедување современа терапија за пациентите, како и поддршка на маркетинг-тимовите за остварување на компаниските цели за континуиран раст и развој", Славица Попоска-Томевска, менаџер за медицински работи во Rx.


                         Еден работен ден во Алкалоид - Нина Петковска

                         „Менаџирање на глобалното портфолио на интелектуална сопственoст на компанијата е клучна одговорност за нашиот тим. Динамичноста на нашата работа претставува секојдневен предизвик при креирањето најдобра стратегија за заштита и за препознатливост на уникатниот идентитет на нашата компанија.

                          

                         Преку креативност за нови бренд-имиња, утврдување ризици, регистрација и одржување на важноста на правата, нашиот тим се грижи за секој аспект од портфолиото на трговски марки, дизајни и на авторски и сродни права. Со континуирано следење на најновите трендови и промени во областа и преку мониторинг, лиценцирање и заштита од повреди на правата, остануваме конкурентни и во чекор со индустријата.

                          

                         Денот го завршувам со чувство на задоволство знаејќи дека со автентичност, инвентивност и со соработка придонесуваме за континуиран раст и развој на компанијата“, Нина Петковска, менаџер во Трговски марки, Медицински работи, портфолио, глобална фармаковигиланца и трговски марки – Фармација.


                          Еден работен ден во Алкалоид - Елеонора Трајковска – Стојчевска

                          „Постојаното усовршување, меѓусебното пренесување на знаењето и поддршката на тимот придонесуваат за успешна реализација на секојдневните предизвици во Истражување и развој на нови козметички производи.

                          Како водител на проекти за развој на козметички производи, особено за влажни марамчиња, учествувам во создавањето на козметички производи за најмалите со многу љубов и врвен квалитет следејќи ги светските стандарди.

                           

                          Проектите започнуваат од идеа за нов производ, следејќи го процесот на развој на формулација на козметичките производи, нивно тестирање преку дерматолошки испитувања и имплементирање во индустриско производство, проследено со валидација на процесот и следење на стабилност.

                          Испорачуваме безбедни козметички производи во согласност со регулаторните барања и најновите трендови.

                           

                          Сите проекти успешно се реализираат благодарение на стручноста, соработката, добрата комуникација и кординација меѓу секторите интерно во компанијата, како и со надворешните соработници.

                          Клуч на успехот е континуиран развој!“, Елеонора Трајковска Стојчевска, самостоен истражувач координатор во развој на козметички производи.

                          „Постојаното усовршување, меѓусебното пренесување на знаењето и поддршката на тимот придонесуваат за успешна реализација на секојдневните предизвици во Истражување и развој на нови козметички производи.

                          Како водител на проекти за развој на козметички производи, особено за влажни марамчиња, учествувам во создавањето на козметички производи за најмалите со многу љубов и врвен квалитет следејќи ги светските стандарди.

                           

                          Проектите започнуваат од идеа за нов производ, следејќи го процесот на развој на формулација на козметичките производи, нивно тестирање преку дерматолошки испитувања и имплементирање во индустриско производство, проследено со валидација на процесот и следење на стабилност.

                          Испорачуваме безбедни козметички производи во согласност со регулаторните барања и најновите трендови.

                           

                          Сите проекти успешно се реализираат благодарение на стручноста, соработката, добрата комуникација и кординација меѓу секторите интерно во компанијата, како и со надворешните соработници.

                          Клуч на успехот е континуиран развој!“, Елеонора Трајковска Стојчевска, самостоен истражувач координатор во развој на козметички производи.


                           Eден работен ден во Алкалоид - Даниел Величковски

                           „Секој работен ден започнува со краток договор со тимот. Ги споделуваме мислењата и идеите, како за самиот ден така и за темпото на работа во наредниот период. Организациски се распределуваме со строго дефинирани задачи, со висок степен на контрола, но и со флексибилност и со координација со секој член од тимот, за да се постигне бараната ефектност и продуктивност од сиот оддел. Секако, многу е значајна и соработката со другите служби со кои сме дел од комплексниот синџир во едно производство, за да можат да се согледаат и да се надминат сите предизвици што се појавуваат во работата. За добро оформен тим, тим со голема доверба меѓу членовите и со добра работна атмосфера, не постојат предизвици што не се надминуваат“

                            Eден работен ден во Алкалоид - Билјана Стефановска

                            „Производството е една динамична и мултидисциплинарна активност, која крајно ќе резултира со тоа готово кутиче. Работното место, како и задачите и одговорностите што ги носи тоа ја диктираат динамиката на денот. Работниот ден започнува со поставување цели за тоа што се очекува да се сработи и се планираат дневните активности. Во текот на смената континуирано се контролира работата на секој сегмент, што подразбира контрола на правилното и безбедно ракување со опремата, материјалите и со производите од страна на вработените, а во согласност со пропишаните правила и упатства дадени во воспоставените стандардни оперативни постапки (сопови), процедури и водичи. Грижата за почитувањето на строгите GMP-норми и политиката за квалитет се основата на која се базира сиот процес за добивање квалитетен, безбеден и ефикасен производ - лек. На крајот на денот, кога ќе се погледне палетата со спакуван, готов производ, подготвен за испорака, се создава позитивно чувство за успешно постигнатата цел. Во тој момент сите активности што претходно сме ги спровеле, навидум, остануваат во втор план, но ја дефинираат вредноста и значењето на чувството на задоволство“

                            СОВЕТИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

                            Зошто да го одберете Алкалоид АД Скопје?

                            „Алкалоид“ е компанија која негува стимулирачка работна средина, во која работат и придонесуваат кон успесите вистински професионалци. Ги цениме вештините, искуството и образованието што ги носите со себе и за нив бараме начин како може да се искористат во компанијата. Ви овозможуваме пристап до интерни, до екстерни обуки и до тренинзи, кои ви се потребни за да се истакнете во својата работа и за да ви помогнат да го исполните својот потенцијал. На своите вработени им гарантираме менторство од искусни и докажани професионалци, кои секојдневно ќе ги поттикнуваат да се чувствуваат ценето и вреднувано. „Алкалоид“ се труди да обезбеди постојано подобрување на работното опкружување. Даваме еднаква можност за секој да може да се унапредува и да се развива за да го реализира својот потенцијал и за да придонесе за успехот на компанијата, но и поради заложбата да им помагаме на другите.

                            Аплицирај: Како да станете дел од нашиот тим

                            Нашите огласи за слободните работни места вклучуваат детални описи и барања за секоја работна позиција. Кога ќе наидете на работа која одговара на вашите интереси, образование и квалификации, ве охрабруваме да аплицирате директно од објавувањето. Апликацијата претставува ваша можност да споделите што е можно повеќе информации за себе и да ни кажете за своите вештини, интереси и достигнувања досега. Ве молиме, внимателно пополнете ја апликацијата и вклучете мотивациско писмо, како и препораки релевантни за вашата област, сѐ со цел да стекнеме подобар впечаток за вас.

                            Програма за „Млади Таленти“ во Алкалоид


                            Практикантството во „Алкалоид“ АД Скопје значи прв чекор кон воведувањето во работниот свет, вистинска одговорност за работата, предизвик, ангажман и инспирација од вашите колеги и ментори.

                            Предности од учеството во Програмата за млади таленти на „Алкалоид“ АД Скопје се: два месеци искуство со практична работа, менторство од професионален специјалист вработен во „Алкалоид“ АД Скопје, вклучување во обуки за меки вештини, учење на процесите во нашата компанија итн.

                            Можностите што ви ги нудиме како компанија се следни: влез во базата на таленти и можност за идно вработување на студентите во „Алкалоид“ АД Скопје, полесно вработување по завршувањето на вашето образование поради стекнатото практично искуство во „Алкалоид“ АД Скопје, издигнување на нивото на личен развој и подготовка за идните професионални предизвици.

                            ВЕСТИ


                            Никола Ефтимов

                            Mенаџер за Човечки ресурси

                            Бул. Александар Македонски 12, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

                            +389 2 310 40 44