27 апр. 2022 г.

Годишни финансиски извештаи на здруженија и фондации


Согласно одредбите од Законот за Здруженија на граѓани и фондации, АЛКАЛОИД АД Скопје ги објавува годишните финансиски извештаи на Фондацијата „Трајче Мукаетов“ и на шаховскиот клуб „Алкалоид“ за годината завршена на 31 декември 2021 година:


  1. Финансиски извештаи за Фондацијата „Трајче Мукаетов


2. Финансиски извештаи за шаховскиот клуб „Алкалоид“