Акциите на Алкалоид АД Скопје котираат на Македонската берза, од 2002 година.

Вкупниот овластен и издаден број обични акции е 1.431.353 со номинална вредност од 25,56 евра по акција.

17,795.38


Извор веб -страница.com *10 минути задоцнување на резултатите

*Цена

Промена

+0.28%

ВЕСТИ (ЦЕНОВНО ЧУВСТВИТЕЛНИ)

КОРИСНИ ЛИНКОВИ


Македонска берза на хартии од вредност АД Скопје

Управа за јавни приходи - Република Македонија

Систем за електронски информации за котирани акционерски друштва

Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје

Комисија за хартии од вредност

Централен регистар на Република Северна Македонија

Министерство за финансии на Република Северна Македонија

Министерство за економија на Република Северна Македонија

Државен завод за статистика

Виктор Стојчевски

Контакт со инвеститори

Бул. Александар Македонски 12, 1000 Скопје,

Република Северна Македонија

+389 2 310 40 07
+389 2 310 40 81