8 апр. 2013 г.

Годишно собрание на акционери на Алкалоид АД Скопје

На ден 08.04.2013 година се одржа Годишно собрание на акционери на Алкалоид АД Скопје.

На одржаната седница се усвоија материјалите и предлог-одлуките предложени според утврдениот Дневен ред, објавен во Јавниот повик до акционерите за учество на собранието.

Донесена е одлука за исплата на дивиденда за 2012 година во висина од 165,00 денари нето, односно 183,33 денари бруто за една акција што е за 3,13% повеќе од исплатената дивиденда за 2011 година. Исплатата на дивидендата ќе започне од 15.05.2013 година. Дивидендата ќе биде исплатена во готово на трансакциските сметки на акционерите.

Повеќе информации на следниот линк.