КОИ СМЕ НИЕ


Здравото човечко тело понекогаш буди повеќе од искрена восхит. За нас во „Алкалоид“, постојана инспирација и стремеж е да го заштитиме и да го сочуваме овој скапоцен подарок на природата. Со неуморна страст создаваме производи кои се синоним за врвен квалитет. Постојано инвестираме во нашиот сон за поздрав живот на секој поединец затоа што веруваме дека ЗДРАВЈЕТО Е ПРЕД СÈ.

„Алкалоид“ AД Скопје е компанија која повеќе од осум и пол децении работи на производство на лекови, преработка на билни суровини и на производство на козметички и на хемиски производи.

„Алкалоид“ АД е акционерско друштво, во чии рамки работат два профитни центри: Фармација и Хемија, козметика и билкарство. Има две подружници во земјава, 19 подружници и 2 претставништва во странство (во Србија, Црна Гора, Косово, Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија, Швајцарија, Бугарија, Турција, Украина, Руска Федерација, САД, Велика Британија и Романија).

Друштвото брои 2.215 вработени во земјата и 695 вработени во подружниците и во претставништвата надвор од Македонија.

Акциите на „Алкалоид“ се во сопственост на над 5.596 акционери, физички и правни лица.

Здравјето пред сè

2215

Вработени во земјата

695

Вработени во подружници во странство

5596

Акционерски ентитети

Обраќање на Генералниот Директор/Претседател на Управниот Одбор на Алкалоид АД Скопје

Годината 2022 беше уште една година исполнета со голем број предизвици, вклучувајќи здравствени, логистички, енергетски и економски несигурности. Насловите во медиумите од економската област беа преплавени со песимистички сценарија, како на пример опаѓање на индустриското производство во регионот, пораст на стапката на невработеност, пораст на стапката на инфлација и нестабилни цени на суровините, кои беа само дел од главните точки.

Нашата мисија

Нашата МИСИЈА е постојано да тежнееме кон поздрав свет, кон супериорен квалитет на производите и на услугите, како и кон висока професионалност и кон континуиран успех. Императив ни е заштитата на интересите на сите вклучени страни. Основна определба ни е грижата за здравјето и за квалитетот на живот на секој човек, за системот на здравствена заштита и за животната средина. Нашата заложба е континуирано унапредување на здравјето на луѓето, што се рефлектира преку нашето мото

ЗДРАВЈЕТО ПРЕД СÈ.


Нашата визија

Нашата ВИЗИЈА е „Алкалоид“, како глобално ориентирана компанија, да се стреми кон постигнување високи цели и дострели, кои ќе овозможат изразена конкурентност и пазарна позиција. Постојано сме отворени за градење нови пазари и нови партнерства, а произведуваме и пласираме производи со највисок квалитет, применувајќи најсовремени технологии и деловни стандарди.


Нашите вредности

„Алкалоид“ АД Скопје, при извршувањето на своите деловни операции, се потпира на највисоките етички норми и стандарди. Уверени сме дека етичкото водење бизнис е предуслов за постојан личен и деловен успех, а нашите клучни вредности се:

• Луѓето пред сѐ

• Интегритет и чесност

• Ги креираме најдобрите резултати заедно

• Лидерство базирано на вредности