КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕКОРПОРАТИВНА СТРУКТУРА


 По струка е дипломиран машински инженер. Магистрирал на Chartered Institute of Marketing во Лондон, Велика Британија. Член е на Управниот одбор од 2004 година, а за претседател на Управниот одбор е назначен во 2007 година. Одговорен за севкупното работење на Групацијата „Алкалоид“ АД.

Живко Мукаетов

Претседател на Управниот одбор и Генерален директор на „Алкалоид“ АД Скопје

Дипломиран фармацевт, специјалист за фармацевтска технологија. Член е на Одборот од 2004 година. Одговорна за севкупните производни операции на ПЦ Фармација.

Милкица Глигорова

Член на Управниот одбор и директор на производниот сегмент на ПЦ Фармација

Дипломиран економист. Член на Одборот од јануари 2013 година. Одговорен е за финансиските операции на компанијата.

Виктор Стојчевски

Член на Управниот одбор и директор на Финансии

Дипломиран економист. Член на Одборот од 2006 година. Одговорен за акционерството и за имотните прашања.


Ѓорѓи Јованов

Член на Управниот одбор и директор на Акционерство и имотни прашања на компанијата

B. Sc. во Машински факултет. Член на Одборот од 2007 година. Одговорен за целокупното работење на одделот за општи услуги.

Ќире Ицев

Член на Управниот одбор и директор на Службата за општи работи