ЗОШТО ДА ГО ОДБЕРЕТЕ „АЛКАЛОИД“ АД СКОПЈЕ


„Алкалоид“ е компанија која негува стимулирачка работна средина, во која работат и придонесуваат кон успесите вистински професионалци. Ги цениме вештините, искуството и образованието што ги носите со себе и за нив бараме начин како може да се искористат во компанијата. Ви овозможуваме пристап до интерни, до екстерни обуки и до тренинзи, кои ви се потребни за да се истакнете во својата работа и за да ви помогнат да го исполните својот потенцијал. На своите вработени им гарантираме менторство од искусни и докажани професионалци, кои секојдневно ќе ги поттикнуваат да се чувствуваат ценето и вреднувано. „Алкалоид“ се труди да обезбеди постојано подобрување на работното опкружување. Даваме еднаква можност за секој да може да се унапредува и да се развива за да го реализира својот потенцијал и за да придонесе за успехот на компанијата, но и поради заложбата да им помагаме на другите. 

 

ШТО ВЕЛАТ ДРУГИТЕ?


  Еден работен ден во Алкалоид - Дора Димовска

  „Секој мој работен ден е непредвидлив и динамичен, со оглед на тоа што тимот на ИСПМА посветено работи на менаџирање разновидни сложени стратешки иницијативи, од идеја до реализација, како што се гринфилд-инвестициите за нови производствени погони, потенцијалните аквизиции, стратешките партнерства за договорно производство и за развој, изработката на проекти за апликации за грантови поддржани од ЕУ и воведувањето иновативни производствени сегменти и бизнис-модели.

   

  Во рамките на моите одговорности се и пронаоѓањето и евалуацијата на нови идеи, како и проектното менаџирање на комплексниот развој на лекови со додадена вредност, кое ќе овозможи 'Алкалоид' да се диференцира од другите генерички компании. Со тимска работа и со агилен пристап при координирањето на проектите, сите интерно и екстерно засегнати страни придонесуваме за побрзо приспособување на промените и за реализирање на компаниските цели“, Дора Димовска, координатор за иновации, стратешки проекти и M&A, Фармација.

   Еден работен ден во Алкалоид - Ирена Трлин

   „Како член на тимот на Бизнис развој во „Алкалоид“ АД Скопје, имам одлична можност да бидам дел од една динамична и иновативна средина на луѓе, која е посветена на раст и на успех на нашата компанија.

    

   Нашиот тим е супер мотивиран за идентификување нови деловни можности, развивање стратешки партнерства и за пласирање нови производи на пазарите.

   Секојдневието ни е исполнето со воспоставување нови контакти и со комуникација со нови и со постојни партнери од различни националности од сиот свет, како и со континуирана соработка со голем број сектори внатре во компанијата.

    

   Преговарањето и договарањето нови лиценцни бизнис-зделки понекогаш e голем предизвик, но претставува и огромно задоволство кога целите на „Алкалоид“ се остварени.

    

   Работиме заеднички и постојано се поттикнуваме себеси да размислуваме неконвенционално, доаѓајќи до креативни решенија кои ни помагаат да го оствариме она кон што се стремиме.“, Ирена Трлин, специјалист за лиценцирање, Бизнис развој.

    Еден работен ден во Алкалоид - Андријана Груевска

    „Мојата работа како координатор во Службата за управување со матични податоци е, пред сè, фокусирана на обработка, уредување и на управување со информациите поврзани со матичните податоци на компанијата, нешто што за мене претставува предизвик и бесконечен извор на инспирација.

     

    Секој работен ден е посебно доживување исполнето со нови искуства и со можност за личен и за професионален напредок и развој. Големо задоволство ми е што сум дел од еден извонреден тим, во кој секој член со својот креативен и аналитичен пристап спрема истражувањето информации придонесува за нашиот заеднички успех. Со особена страст и преданост кон работата заедно ги надминуваме пречките, изнаоѓаме иновативни решенија и се стремиме да бидеме во тек со најновите технологии и трендови во индустријата. Да продолжиме да се инспирираме едни со други, да ги прифаќаме предизвиците со кои секојдневно се соочуваме и да ги поместиме границите одејќи напред со нашите заложби!“ - Андријана Груевска, Координатор за управување со матични податоци, Фармација.

     Еден работен ден во Алкалоид - Александра Крстевска

     „’If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together’ e мотото на нашиот тим Физибилити. Како член на тимот ми причинува големо задоволство да работам во една динамична и различна средина, во која секојдневно сум опкружена со професионалци од различни научни области.

      

     Колегите од мојот тим ми се секојдневна инспирација и мотивација, а сметам дека е тоа клучната алатка во наоѓањето секојдневна среќа и возбуда на работното место. Моите активности се сконцентрирани на осмислување, креирање и на поставување на иницијалната регулаторна стратегија. И, притоа, многу сум среќна што „Алкалоид“ ми остава простор да ја внесам својата креативност и автентичност во секојдневната работа, што дополнително ми ја продлабочува желбата за истражување, себедоусовршување и за надградување, и професионално и приватно“ Александра Крстевска, постар истражувач за регулаторни работи, Физибилити.

      Еден работен ден во Алкалоид - Славица Попоска – Томевска

      „Работниот ден е динамичен и исполнет со голем број активности и предизвици. Вклучени сме во повеќе процеси во рамките на компанијата, при што мултидисциплинарниот пристап и инпутот од Rx сe неизоставен сегмент за реализација на проектите.

       

      Континуирано следиме стручна литература, „Mедицина базирана на докази“, која, во корелација со светските трендови во фармакотерапијата, е значајна при евалуација на новите предлог-производи за воведување во Rx-портфолиото.

      Изучувањето на производите и изработката/одобрувањето на сите видови промотивни материјали и содржини за дигиталните платформи се одвиваат во континуитет.

       

      Спроведуваме обуки на стручно-комерцијалните тимови по претставништвата, кои се неопходни за креирање на медицинскиот маркетинг за Rx-портфолиото.

      Како дел од Rx-тимот, насочени сме спрема континуирано проширување на алкалоидовото портфолио, со цел обезбедување современа терапија за пациентите, како и поддршка на маркетинг-тимовите за остварување на компаниските цели за континуиран раст и развој", Славица Попоска-Томевска, менаџер за медицински работи во Rx.


       Еден работен ден во Алкалоид - Нина Петровска

       „Менаџирање на глобалното портфолио на интелектуална сопственoст на компанијата е клучна одговорност за нашиот тим. Динамичноста на нашата работа претставува секојдневен предизвик при креирањето најдобра стратегија за заштита и за препознатливост на уникатниот идентитет на нашата компанија.

        

       Преку креативност за нови бренд-имиња, утврдување ризици, регистрација и одржување на важноста на правата, нашиот тим се грижи за секој аспект од портфолиото на трговски марки, дизајни и на авторски и сродни права. Со континуирано следење на најновите трендови и промени во областа и преку мониторинг, лиценцирање и заштита од повреди на правата, остануваме конкурентни и во чекор со индустријата.

        

       Денот го завршувам со чувство на задоволство знаејќи дека со автентичност, инвентивност и со соработка придонесуваме за континуиран раст и развој на компанијата“, Нина Петковска, менаџер во Трговски марки, Медицински работи, портфолио, глобална фармаковигиланца и трговски марки – Фармација.


        Еден работен ден во Алкалоид - Елеонора Трајковска – Стојчевска

        „Постојаното усовршување, меѓусебното пренесување на знаењето и поддршката на тимот придонесуваат за успешна реализација на секојдневните предизвици во Истражување и развој на нови козметички производи.

        Како водител на проекти за развој на козметички производи, особено за влажни марамчиња, учествувам во создавањето на козметички производи за најмалите со многу љубов и врвен квалитет следејќи ги светските стандарди.

         

        Проектите започнуваат од идеа за нов производ, следејќи го процесот на развој на формулација на козметичките производи, нивно тестирање преку дерматолошки испитувања и имплементирање во индустриско производство, проследено со валидација на процесот и следење на стабилност.

        Испорачуваме безбедни козметички производи во согласност со регулаторните барања и најновите трендови.

         

        Сите проекти успешно се реализираат благодарение на стручноста, соработката, добрата комуникација и кординација меѓу секторите интерно во компанијата, како и со надворешните соработници.

        Клуч на успехот е континуиран развој!“, Елеонора Трајковска Стојчевска, самостоен истражувач координатор во развој на козметички производи.


         Еден работен ден во Алкалоид - Деспина Јованова

         „Ми претставува големо задоволство што сум дел од тимот на Проектен менаџмент во ’Алкалоид’ АД Скопје, каде што имам можност да работам со меѓуфункционални тимови и со извонредни колеги.


         Во Проектен менаџмент секој ден претставува нов предизвик и можност за стекнување нови знаења.


         Моето секојдневно внимание е насочено спрема добро планирање, тимска работа и спрема ефектна комуникација, како основи за остварување на нашата цел, а тоа е да осигураме навремена и квалитетна испорака на разновидни проекти, кои овозможуваат ширење на портфолиото на производите што ги нуди компанијата“, Деспина Јованова, постар проектен специјалист во Проектен менаџмент - фармација

          Еден работен ден во Алкалоид - Тане Мургоски


          „За да се постигне одржливост, неопходно е секојдневно да се планира и да се следи развојот на новите генерации. Целта на компанијата е да негува таленти кои создаваат подобра иднина, па затоа работата во модерен и динамичен оддел за човечки ресурси е и значаен предизвик и одлична можност за личен развој во компанијата”, Тане Мургоски, специјалист за проекти, тренинг и за едукација.

           Еден работен ден во Алкалоид - Маја Стојаноска

           „Работниот ден ми е динамичен и се карактеризира со секојдневни предизвици, кои ми овозможуваат континуирано подобрување и едуцирање, како и постојана надградба. Мојата одговорност е постојана организација и контрола на целокупниот производствен процес: од добивање на суровината до создавање готов производ достапен на пазарот. Секојдневно се соочувам со нови предизвици, при што крајната цел е добивање лек со највисок квалитет, максимално безбеден и ефикасен за крајните корисници“, Маја Стојаноска, помлад раководител на смена во Производство - цефалоспорини.

            Еден работен ден во Алкалоид - Емилија Цветаноска

            „Да се биде раководител на смена во Производство – течности подразбира високо ниво на свесност за сите аспекти од подготовката на еден производ. Добрата координација и организација се клучни за еден процес да тече непрекинато, а почитувањето и придржувањето до постапките и до протоколите е секојдневна рутина за секој вработен. Она што, можеби, најмногу ми се допаѓа е структурата која владее во одделението и тоа што секој си ги знае своите работни обврски и задачи, а во исто време сите работат заедно за една цел.


            Секако, најголемото задоволство доаѓа на крајот од смената, кога пред себе го гледаш готовиот производ, а тоа кај нас се растворот, сирупот или суспензијата“, Емилија Цветаноска – помлад раководител на смена во одделот Производство – течности.

             Еден работен ден во Алкалоид - Маја Јованоска

             „Организацијата и контролата на производствените процеси се мојата омилена работна активност, што, впрочем, е и главна улога за нас, раководителите на смена. На почетокот на работниот ден заедно со операторите се дискутираат и се доделуваат активностите. Огромен предизвик е да се предвиди работниот ден и да се заокружат работните задачи навремено, но со добра комуникација и организација јас и колегите успеваме во тоа. Во мал сектор каков што е Производство - течности значајно е да се искористи ефективно секоја минута. Прецизното, ефикасно и брзо завршување на активностите во предвидената временска рамка ми предизвикува особено задоволство“, Маја Јованоска, раководител на смена во Одделот за производство на течности.

              Еден работен ден во Алкалоид - Дора Димовска

              „Секој мој работен ден е непредвидлив и динамичен, со оглед на тоа што тимот на ИСПМА посветено работи на менаџирање разновидни сложени стратешки иницијативи, од идеја до реализација, како што се гринфилд-инвестициите за нови производствени погони, потенцијалните аквизиции, стратешките партнерства за договорно производство и за развој, изработката на проекти за апликации за грантови поддржани од ЕУ и воведувањето иновативни производствени сегменти и бизнис-модели.

               

              Во рамките на моите одговорности се и пронаоѓањето и евалуацијата на нови идеи, како и проектното менаџирање на комплексниот развој на лекови со додадена вредност, кое ќе овозможи 'Алкалоид' да се диференцира од другите генерички компании. Со тимска работа и со агилен пристап при координирањето на проектите, сите интерно и екстерно засегнати страни придонесуваме за побрзо приспособување на промените и за реализирање на компаниските цели“, Дора Димовска, координатор за иновации, стратешки проекти и M&A, Фармација.

               Еден работен ден во Алкалоид - Ирена Трлин

               „Како член на тимот на Бизнис развој во „Алкалоид“ АД Скопје, имам одлична можност да бидам дел од една динамична и иновативна средина на луѓе, која е посветена на раст и на успех на нашата компанија.

                

               Нашиот тим е супер мотивиран за идентификување нови деловни можности, развивање стратешки партнерства и за пласирање нови производи на пазарите.

               Секојдневието ни е исполнето со воспоставување нови контакти и со комуникација со нови и со постојни партнери од различни националности од сиот свет, како и со континуирана соработка со голем број сектори внатре во компанијата.

                

               Преговарањето и договарањето нови лиценцни бизнис-зделки понекогаш e голем предизвик, но претставува и огромно задоволство кога целите на „Алкалоид“ се остварени.

                

               Работиме заеднички и постојано се поттикнуваме себеси да размислуваме неконвенционално, доаѓајќи до креативни решенија кои ни помагаат да го оствариме она кон што се стремиме.“, Ирена Трлин, специјалист за лиценцирање, Бизнис развој.

                Еден работен ден во Алкалоид - Андријана Груевска

                „Мојата работа како координатор во Службата за управување со матични податоци е, пред сè, фокусирана на обработка, уредување и на управување со информациите поврзани со матичните податоци на компанијата, нешто што за мене претставува предизвик и бесконечен извор на инспирација.

                 

                Секој работен ден е посебно доживување исполнето со нови искуства и со можност за личен и за професионален напредок и развој. Големо задоволство ми е што сум дел од еден извонреден тим, во кој секој член со својот креативен и аналитичен пристап спрема истражувањето информации придонесува за нашиот заеднички успех. Со особена страст и преданост кон работата заедно ги надминуваме пречките, изнаоѓаме иновативни решенија и се стремиме да бидеме во тек со најновите технологии и трендови во индустријата. Да продолжиме да се инспирираме едни со други, да ги прифаќаме предизвиците со кои секојдневно се соочуваме и да ги поместиме границите одејќи напред со нашите заложби!“ - Андријана Груевска, Координатор за управување со матични податоци, Фармација.

                 Еден работен ден во Алкалоид - Александра Крстевска

                 „’If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together’ e мотото на нашиот тим Физибилити. Како член на тимот ми причинува големо задоволство да работам во една динамична и различна средина, во која секојдневно сум опкружена со професионалци од различни научни области.

                  

                 Колегите од мојот тим ми се секојдневна инспирација и мотивација, а сметам дека е тоа клучната алатка во наоѓањето секојдневна среќа и возбуда на работното место. Моите активности се сконцентрирани на осмислување, креирање и на поставување на иницијалната регулаторна стратегија. И, притоа, многу сум среќна што „Алкалоид“ ми остава простор да ја внесам својата креативност и автентичност во секојдневната работа, што дополнително ми ја продлабочува желбата за истражување, себедоусовршување и за надградување, и професионално и приватно“ Александра Крстевска, постар истражувач за регулаторни работи, Физибилити.

                  Еден работен ден во Алкалоид - Славица Попоска – Томевска

                  „Работниот ден е динамичен и исполнет со голем број активности и предизвици. Вклучени сме во повеќе процеси во рамките на компанијата, при што мултидисциплинарниот пристап и инпутот од Rx сe неизоставен сегмент за реализација на проектите.

                   

                  Континуирано следиме стручна литература, „Mедицина базирана на докази“, која, во корелација со светските трендови во фармакотерапијата, е значајна при евалуација на новите предлог-производи за воведување во Rx-портфолиото.

                  Изучувањето на производите и изработката/одобрувањето на сите видови промотивни материјали и содржини за дигиталните платформи се одвиваат во континуитет.

                   

                  Спроведуваме обуки на стручно-комерцијалните тимови по претставништвата, кои се неопходни за креирање на медицинскиот маркетинг за Rx-портфолиото.

                  Како дел од Rx-тимот, насочени сме спрема континуирано проширување на алкалоидовото портфолио, со цел обезбедување современа терапија за пациентите, како и поддршка на маркетинг-тимовите за остварување на компаниските цели за континуиран раст и развој", Славица Попоска-Томевска, менаџер за медицински работи во Rx.


                   Еден работен ден во Алкалоид - Нина Петровска

                   „Менаџирање на глобалното портфолио на интелектуална сопственoст на компанијата е клучна одговорност за нашиот тим. Динамичноста на нашата работа претставува секојдневен предизвик при креирањето најдобра стратегија за заштита и за препознатливост на уникатниот идентитет на нашата компанија.

                    

                   Преку креативност за нови бренд-имиња, утврдување ризици, регистрација и одржување на важноста на правата, нашиот тим се грижи за секој аспект од портфолиото на трговски марки, дизајни и на авторски и сродни права. Со континуирано следење на најновите трендови и промени во областа и преку мониторинг, лиценцирање и заштита од повреди на правата, остануваме конкурентни и во чекор со индустријата.

                    

                   Денот го завршувам со чувство на задоволство знаејќи дека со автентичност, инвентивност и со соработка придонесуваме за континуиран раст и развој на компанијата“, Нина Петковска, менаџер во Трговски марки, Медицински работи, портфолио, глобална фармаковигиланца и трговски марки – Фармација.


                    Еден работен ден во Алкалоид - Елеонора Трајковска – Стојчевска

                    „Постојаното усовршување, меѓусебното пренесување на знаењето и поддршката на тимот придонесуваат за успешна реализација на секојдневните предизвици во Истражување и развој на нови козметички производи.

                    Како водител на проекти за развој на козметички производи, особено за влажни марамчиња, учествувам во создавањето на козметички производи за најмалите со многу љубов и врвен квалитет следејќи ги светските стандарди.

                     

                    Проектите започнуваат од идеа за нов производ, следејќи го процесот на развој на формулација на козметичките производи, нивно тестирање преку дерматолошки испитувања и имплементирање во индустриско производство, проследено со валидација на процесот и следење на стабилност.

                    Испорачуваме безбедни козметички производи во согласност со регулаторните барања и најновите трендови.

                     

                    Сите проекти успешно се реализираат благодарение на стручноста, соработката, добрата комуникација и кординација меѓу секторите интерно во компанијата, како и со надворешните соработници.

                    Клуч на успехот е континуиран развој!“, Елеонора Трајковска Стојчевска, самостоен истражувач координатор во развој на козметички производи.


                     Еден работен ден во Алкалоид - Деспина Јованова

                     „Ми претставува големо задоволство што сум дел од тимот на Проектен менаџмент во ’Алкалоид’ АД Скопје, каде што имам можност да работам со меѓуфункционални тимови и со извонредни колеги.


                     Во Проектен менаџмент секој ден претставува нов предизвик и можност за стекнување нови знаења.


                     Моето секојдневно внимание е насочено спрема добро планирање, тимска работа и спрема ефектна комуникација, како основи за остварување на нашата цел, а тоа е да осигураме навремена и квалитетна испорака на разновидни проекти, кои овозможуваат ширење на портфолиото на производите што ги нуди компанијата“, Деспина Јованова, постар проектен специјалист во Проектен менаџмент - фармација

                      Еден работен ден во Алкалоид - Тане Мургоски


                      „За да се постигне одржливост, неопходно е секојдневно да се планира и да се следи развојот на новите генерации. Целта на компанијата е да негува таленти кои создаваат подобра иднина, па затоа работата во модерен и динамичен оддел за човечки ресурси е и значаен предизвик и одлична можност за личен развој во компанијата”, Тане Мургоски, специјалист за проекти, тренинг и за едукација.

                       Еден работен ден во Алкалоид - Маја Стојаноска

                       „Работниот ден ми е динамичен и се карактеризира со секојдневни предизвици, кои ми овозможуваат континуирано подобрување и едуцирање, како и постојана надградба. Мојата одговорност е постојана организација и контрола на целокупниот производствен процес: од добивање на суровината до создавање готов производ достапен на пазарот. Секојдневно се соочувам со нови предизвици, при што крајната цел е добивање лек со највисок квалитет, максимално безбеден и ефикасен за крајните корисници“, Маја Стојаноска, помлад раководител на смена во Производство - цефалоспорини.

                        Еден работен ден во Алкалоид - Емилија Цветаноска

                        „Да се биде раководител на смена во Производство – течности подразбира високо ниво на свесност за сите аспекти од подготовката на еден производ. Добрата координација и организација се клучни за еден процес да тече непрекинато, а почитувањето и придржувањето до постапките и до протоколите е секојдневна рутина за секој вработен. Она што, можеби, најмногу ми се допаѓа е структурата која владее во одделението и тоа што секој си ги знае своите работни обврски и задачи, а во исто време сите работат заедно за една цел.


                        Секако, најголемото задоволство доаѓа на крајот од смената, кога пред себе го гледаш готовиот производ, а тоа кај нас се растворот, сирупот или суспензијата“, Емилија Цветаноска – помлад раководител на смена во одделот Производство – течности.

                         Еден работен ден во Алкалоид - Маја Јованоска

                         „Организацијата и контролата на производствените процеси се мојата омилена работна активност, што, впрочем, е и главна улога за нас, раководителите на смена. На почетокот на работниот ден заедно со операторите се дискутираат и се доделуваат активностите. Огромен предизвик е да се предвиди работниот ден и да се заокружат работните задачи навремено, но со добра комуникација и организација јас и колегите успеваме во тоа. Во мал сектор каков што е Производство - течности значајно е да се искористи ефективно секоја минута. Прецизното, ефикасно и брзо завршување на активностите во предвидената временска рамка ми предизвикува особено задоволство“, Маја Јованоска, раководител на смена во Одделот за производство на течности.

                          Еден работен ден во Алкалоид - Дора Димовска

                          „Секој мој работен ден е непредвидлив и динамичен, со оглед на тоа што тимот на ИСПМА посветено работи на менаџирање разновидни сложени стратешки иницијативи, од идеја до реализација, како што се гринфилд-инвестициите за нови производствени погони, потенцијалните аквизиции, стратешките партнерства за договорно производство и за развој, изработката на проекти за апликации за грантови поддржани од ЕУ и воведувањето иновативни производствени сегменти и бизнис-модели.

                           

                          Во рамките на моите одговорности се и пронаоѓањето и евалуацијата на нови идеи, како и проектното менаџирање на комплексниот развој на лекови со додадена вредност, кое ќе овозможи 'Алкалоид' да се диференцира од другите генерички компании. Со тимска работа и со агилен пристап при координирањето на проектите, сите интерно и екстерно засегнати страни придонесуваме за побрзо приспособување на промените и за реализирање на компаниските цели“, Дора Димовска, координатор за иновации, стратешки проекти и M&A, Фармација.

                           Еден работен ден во Алкалоид - Ирена Трлин

                           „Како член на тимот на Бизнис развој во „Алкалоид“ АД Скопје, имам одлична можност да бидам дел од една динамична и иновативна средина на луѓе, која е посветена на раст и на успех на нашата компанија.

                            

                           Нашиот тим е супер мотивиран за идентификување нови деловни можности, развивање стратешки партнерства и за пласирање нови производи на пазарите.

                           Секојдневието ни е исполнето со воспоставување нови контакти и со комуникација со нови и со постојни партнери од различни националности од сиот свет, како и со континуирана соработка со голем број сектори внатре во компанијата.

                            

                           Преговарањето и договарањето нови лиценцни бизнис-зделки понекогаш e голем предизвик, но претставува и огромно задоволство кога целите на „Алкалоид“ се остварени.

                            

                           Работиме заеднички и постојано се поттикнуваме себеси да размислуваме неконвенционално, доаѓајќи до креативни решенија кои ни помагаат да го оствариме она кон што се стремиме.“, Ирена Трлин, специјалист за лиценцирање, Бизнис развој.

                            Еден работен ден во Алкалоид - Андријана Груевска

                            „Мојата работа како координатор во Службата за управување со матични податоци е, пред сè, фокусирана на обработка, уредување и на управување со информациите поврзани со матичните податоци на компанијата, нешто што за мене претставува предизвик и бесконечен извор на инспирација.

                             

                            Секој работен ден е посебно доживување исполнето со нови искуства и со можност за личен и за професионален напредок и развој. Големо задоволство ми е што сум дел од еден извонреден тим, во кој секој член со својот креативен и аналитичен пристап спрема истражувањето информации придонесува за нашиот заеднички успех. Со особена страст и преданост кон работата заедно ги надминуваме пречките, изнаоѓаме иновативни решенија и се стремиме да бидеме во тек со најновите технологии и трендови во индустријата. Да продолжиме да се инспирираме едни со други, да ги прифаќаме предизвиците со кои секојдневно се соочуваме и да ги поместиме границите одејќи напред со нашите заложби!“ - Андријана Груевска, Координатор за управување со матични податоци, Фармација.

                             Еден работен ден во Алкалоид - Александра Крстевска

                             „’If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together’ e мотото на нашиот тим Физибилити. Како член на тимот ми причинува големо задоволство да работам во една динамична и различна средина, во која секојдневно сум опкружена со професионалци од различни научни области.

                              

                             Колегите од мојот тим ми се секојдневна инспирација и мотивација, а сметам дека е тоа клучната алатка во наоѓањето секојдневна среќа и возбуда на работното место. Моите активности се сконцентрирани на осмислување, креирање и на поставување на иницијалната регулаторна стратегија. И, притоа, многу сум среќна што „Алкалоид“ ми остава простор да ја внесам својата креативност и автентичност во секојдневната работа, што дополнително ми ја продлабочува желбата за истражување, себедоусовршување и за надградување, и професионално и приватно“ Александра Крстевска, постар истражувач за регулаторни работи, Физибилити.

                              Еден работен ден во Алкалоид - Славица Попоска – Томевска

                              „Работниот ден е динамичен и исполнет со голем број активности и предизвици. Вклучени сме во повеќе процеси во рамките на компанијата, при што мултидисциплинарниот пристап и инпутот од Rx сe неизоставен сегмент за реализација на проектите.

                               

                              Континуирано следиме стручна литература, „Mедицина базирана на докази“, која, во корелација со светските трендови во фармакотерапијата, е значајна при евалуација на новите предлог-производи за воведување во Rx-портфолиото.

                              Изучувањето на производите и изработката/одобрувањето на сите видови промотивни материјали и содржини за дигиталните платформи се одвиваат во континуитет.

                               

                              Спроведуваме обуки на стручно-комерцијалните тимови по претставништвата, кои се неопходни за креирање на медицинскиот маркетинг за Rx-портфолиото.

                              Како дел од Rx-тимот, насочени сме спрема континуирано проширување на алкалоидовото портфолио, со цел обезбедување современа терапија за пациентите, како и поддршка на маркетинг-тимовите за остварување на компаниските цели за континуиран раст и развој", Славица Попоска-Томевска, менаџер за медицински работи во Rx.


                               Еден работен ден во Алкалоид - Нина Петровска

                               „Менаџирање на глобалното портфолио на интелектуална сопственoст на компанијата е клучна одговорност за нашиот тим. Динамичноста на нашата работа претставува секојдневен предизвик при креирањето најдобра стратегија за заштита и за препознатливост на уникатниот идентитет на нашата компанија.

                                

                               Преку креативност за нови бренд-имиња, утврдување ризици, регистрација и одржување на важноста на правата, нашиот тим се грижи за секој аспект од портфолиото на трговски марки, дизајни и на авторски и сродни права. Со континуирано следење на најновите трендови и промени во областа и преку мониторинг, лиценцирање и заштита од повреди на правата, остануваме конкурентни и во чекор со индустријата.

                                

                               Денот го завршувам со чувство на задоволство знаејќи дека со автентичност, инвентивност и со соработка придонесуваме за континуиран раст и развој на компанијата“, Нина Петковска, менаџер во Трговски марки, Медицински работи, портфолио, глобална фармаковигиланца и трговски марки – Фармација.


                                Еден работен ден во Алкалоид - Елеонора Трајковска – Стојчевска

                                „Постојаното усовршување, меѓусебното пренесување на знаењето и поддршката на тимот придонесуваат за успешна реализација на секојдневните предизвици во Истражување и развој на нови козметички производи.

                                Како водител на проекти за развој на козметички производи, особено за влажни марамчиња, учествувам во создавањето на козметички производи за најмалите со многу љубов и врвен квалитет следејќи ги светските стандарди.

                                 

                                Проектите започнуваат од идеа за нов производ, следејќи го процесот на развој на формулација на козметичките производи, нивно тестирање преку дерматолошки испитувања и имплементирање во индустриско производство, проследено со валидација на процесот и следење на стабилност.

                                Испорачуваме безбедни козметички производи во согласност со регулаторните барања и најновите трендови.

                                 

                                Сите проекти успешно се реализираат благодарение на стручноста, соработката, добрата комуникација и кординација меѓу секторите интерно во компанијата, како и со надворешните соработници.

                                Клуч на успехот е континуиран развој!“, Елеонора Трајковска Стојчевска, самостоен истражувач координатор во развој на козметички производи.


                                 Еден работен ден во Алкалоид - Деспина Јованова

                                 „Ми претставува големо задоволство што сум дел од тимот на Проектен менаџмент во ’Алкалоид’ АД Скопје, каде што имам можност да работам со меѓуфункционални тимови и со извонредни колеги.


                                 Во Проектен менаџмент секој ден претставува нов предизвик и можност за стекнување нови знаења.


                                 Моето секојдневно внимание е насочено спрема добро планирање, тимска работа и спрема ефектна комуникација, како основи за остварување на нашата цел, а тоа е да осигураме навремена и квалитетна испорака на разновидни проекти, кои овозможуваат ширење на портфолиото на производите што ги нуди компанијата“, Деспина Јованова, постар проектен специјалист во Проектен менаџмент - фармација

                                  Еден работен ден во Алкалоид - Тане Мургоски


                                  „За да се постигне одржливост, неопходно е секојдневно да се планира и да се следи развојот на новите генерации. Целта на компанијата е да негува таленти кои создаваат подобра иднина, па затоа работата во модерен и динамичен оддел за човечки ресурси е и значаен предизвик и одлична можност за личен развој во компанијата”, Тане Мургоски, специјалист за проекти, тренинг и за едукација.

                                   Еден работен ден во Алкалоид - Маја Стојаноска

                                   „Работниот ден ми е динамичен и се карактеризира со секојдневни предизвици, кои ми овозможуваат континуирано подобрување и едуцирање, како и постојана надградба. Мојата одговорност е постојана организација и контрола на целокупниот производствен процес: од добивање на суровината до создавање готов производ достапен на пазарот. Секојдневно се соочувам со нови предизвици, при што крајната цел е добивање лек со највисок квалитет, максимално безбеден и ефикасен за крајните корисници“, Маја Стојаноска, помлад раководител на смена во Производство - цефалоспорини.

                                    Еден работен ден во Алкалоид - Емилија Цветаноска

                                    „Да се биде раководител на смена во Производство – течности подразбира високо ниво на свесност за сите аспекти од подготовката на еден производ. Добрата координација и организација се клучни за еден процес да тече непрекинато, а почитувањето и придржувањето до постапките и до протоколите е секојдневна рутина за секој вработен. Она што, можеби, најмногу ми се допаѓа е структурата која владее во одделението и тоа што секој си ги знае своите работни обврски и задачи, а во исто време сите работат заедно за една цел.


                                    Секако, најголемото задоволство доаѓа на крајот од смената, кога пред себе го гледаш готовиот производ, а тоа кај нас се растворот, сирупот или суспензијата“, Емилија Цветаноска – помлад раководител на смена во одделот Производство – течности.

                                     Еден работен ден во Алкалоид - Маја Јованоска

                                     „Организацијата и контролата на производствените процеси се мојата омилена работна активност, што, впрочем, е и главна улога за нас, раководителите на смена. На почетокот на работниот ден заедно со операторите се дискутираат и се доделуваат активностите. Огромен предизвик е да се предвиди работниот ден и да се заокружат работните задачи навремено, но со добра комуникација и организација јас и колегите успеваме во тоа. Во мал сектор каков што е Производство - течности значајно е да се искористи ефективно секоја минута. Прецизното, ефикасно и брзо завршување на активностите во предвидената временска рамка ми предизвикува особено задоволство“, Маја Јованоска, раководител на смена во Одделот за производство на течности.

                                     Бидете дел од тимот на Алкалоид

                                     Нашите огласи за слободните работни места вклучуваат детални описи и барања за секоја работна позиција. Кога ќе наидете на работа која одговара на вашите интереси, образование и квалификации, ве охрабруваме да аплицирате директно од објавувањето, со кликнување на копчето Аплицирај.