Производи за земјоделско производство


Во оваа група производи опфатени се различни формулации на ѓубрива (течни минерални ѓубрива и минерални ѓубрива), биостимулатори и на подобрувачи на својствата на почвата, под брендовите Agrosal и Alkafert. Сите производи за земјоделско производство се регистрирани во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на РСМ.