АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ

Општ контакт

Бул. Александар Македонски 12, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

mail

+ 389 2 310 40 00

mail

+ 389 2 310 40 14

mail

alkaloid@alkaloid.com.mk

Генерален директор / Претседател на Управен Одбор

Живко Мукаетов

mail

+ 389 2 310 40 01

mail

zmukaetov@alkaloid.com.mk

Личен асистент на Генералниот директор / Претседател на Управен Одбор

Елефтерија Давчева
mail

+ 389 2 310 40 01

mail

edavceva@alkaloid.com.mk