Средства (хемикалии) за широка потрошувачка


Средствата (хемикалиите) за широка потрошувачка се од различен тип и се наменети за автомобилската индустрија и за домаќинствата. Тие се развиени и произведени во согласност со потребите на пазарот и се одликуваат со долга традиција на производство и со врвен квалитет.