ПРЕГЛЕД

Производство – Фармација

Почнувајќи од 1998 година, „Алкалоид“ АД Скопје мина низ инвестициски циклус вреден приближно 60 милиони евра, средства кои, главно, беа искористени во сегментот Производство – Фармација.

Во 2002 година компанијата ја заврши изградбата на новата фабрика за цврсти дозирани форми и на фабриката за полусинтетски цефалоспорини, која се наоѓа на околу 10 км од седиштето на „Алкалоид“ АД Скопје, во западноиндустриската зона во Ѓорче Петров.

Водејќи сметка за квалитетно одвивање на процесот на производство, во 2005 г. „Алкалоид“ изгради и опреми нов оддел за пакување лекови, во согласност со нормите за добра производствена пракса. Одделот е опремен со 6 автоматски блистер-линии и со една стрип-линија, наменета за пакување на таблетите Caffetin. Во рамките на инвестицискиот проект за нов погон за пакување лекови, „Алкалоид“ предвиде и приспособи нов простор за чување полупроизводи (интермедиери), во согласност со највисоките стандарди за работење во фармацевтските компании. Со оваа дополнителна инвестиција во голема мера е добиена предност во брзината и во ефикасноста на одвивање на производствениот процес, со тоа што постојната резерва на полупроизводи се подготвува за различни пазари, според различните побарувачки и потреби.

Со цел да се подигне степенот на автоматизација на производството, инсталирана е автоматска линија за дозирање, затворање, етикетирање и за пакување течности за орална употреба.

Во 2018 година е пуштен во употреба погонот за полуцврсти форми, по извршената целосна реконструкција на просторот, во согласност со барањата на GMP-стандардите. Набавена и поставена е нова опрема за производство на масти за окуларна и за топикална употреба и на кремови и гелови за топикална употреба.

Во 2020 година е пуштен во употреба нов погон за пакување лекови, опремен со две  блистер-линии за пакување со голема брзина, со кои се постигнува зголемување на капацитетите за пакување за 25 %.

Во 2021 г. се реализира инсталација на втора автоматска линија за дозирање течности за орална употреба, со што се обезбеди дозирање производи со нов волумен и со нов тип амбалажни единици.

 

Производствени капацитети

Производство – Фармација се состои од следниве производствени оддели/капацитети:

- Производство – цврсти форми

- Производство – цефалоспорини

- Производство – течности

- Производство – полуцврсти форми

- Пакување лекови

- Производство на фармацевтски суровини

Сите капацитети за производство на фармацевтски дозирани форми се целосно опремени во согласност со европските GMP-стандарди.

Строгите норми за добра производствена пракса налагаат почитување на прописите што се од исклучителна важност за непречено и за високософистицирано одвивање на процесот на производство на лекови.

Севкупната производствена програма на фармацевтски производи на Производство – Фармација се состои од следниве фармацевтски форми:

 • цврсти дозирани форми за орална употреба: таблети – конвенционално и модифицирано ослободување – филм-обложени таблети, дражеи, капсули и сув прашок за орална суспензија;

 • течни дозирани форми за орална употреба: раствори за орална употреба, сирупи и суспензии;

 • топикални препарати: кремови, масти, раствори за надворешна употреба, гелови, вагиналети и супозитории.

Покрај капацитетите за производство на фармацевтски дозирани форми, Производство – Фармација на „Алкалоид“ има погон за екстракција на опиоиди, кој вклучува производство на морфин и на негови деривати како фармацевтски суровини.

Производствениот капацитет на годишно ниво, организиран во три смени, е следниов:

 • 4 милијарди цврсти дозирани форми за орална употреба;

 • 200 милиони таблети, 85 милиони капсули, 5 милиони шишиња сув прашок за орална суспензија и 10 милиони одделни кутии на готови лекови, полусинтетски цефалоспорини, како цврсти дозирани форми за орална употреба;

 • 6 милиони супозитории и вагитории;

 • 10 милиони туби маст, кремови и гелови;

 • 1,8 милиони шишиња раствори за надворешна употреба;

 • 9 милиони шишиња раствори за орална употреба, сирупи и суспензии;  

 • 160 милиони одделни кутии за пакување лекови;

 • 10 тона производство на фармацевтски суровини.