Медицински средства


Долгогодишното искуство на делот ХЕМИЈА на АЛКАЛОИД АД во развојот и во производството на медицински средства резултира со широка палета на производи, медицински средства со СЕ знак наменети за примена во процесот на хемодијализа и за дезинфекција, како и медицински средства без СЕ знак за дијагностика in vitro и за ултразвучната дијагностика.